SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-04-29 Wędkowanie sposobem na relaks Polska

W piątek 29 kwietnia, młodzież uchodźcza z Ukrainy, która przebywa w Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Ostródzie, wzięła udział w zawodach wędkarskich. Ta fantastyczna - jak sami twierdzą - przygoda dla niektórych dzieci stanowiła pierwszą w życiu okazję do zetknięcia się z wędkowaniem. Co ważne, wszystkie złowione rybki bezpiecznie wróciły do wody - czyli zachowany zostały niezbędny reżim ekologiczny - zaś apetyty wyostrzone po zawodach zaspokoiły upieczone na ognisku kiełbaski.

Możecie zadać sobie Państwo pytanie dlaczego wędkowanie? Przebywanie na łonie natury ma efekt terapeutyczny. Oczekiwanie na ruch spławika wymaga wiele cierpliwości, ale też odpręża. Dla ciekawości wspomnimy, że w angielskim hrabstwie Greater Manchester lekarze rodzinni zalecają wędkowanie jako substytut leków przeciwdepresyjnych. Nie musimy przekonywać, że przeżycia emigrantów z ogarniętej wojną Ukrainy wymagają emocjonalnego wsparcia

Podziękowania należą się dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie - za zaproszenie, instruktaż i troskliwą opiekę. Mamy nadzieję, że to początek przygody z wędkowaniem dla naszych gości z Ukrainy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPIERANIA NASZYCH AKCJIDom Polonii w Ostródzie domem uchodźców

„Dom Polonii” w Ostródzie to teraz „dom” dla uchodźców z Ukrainy wśród których większość to nasi rodacy. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", które od ponad 30 lat współpracuje ze środowiskami i organizacjami polonijnymi na całym świecie, od pierwszych dni ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę, organizuje pomoc w postaci wyżywienia, miejsc pobytu, transportu i opieki dla potrzebujących z terenów objętych konfliktem zbrojnym. Do Ostródy pierwsi uchodźcy przybyli już 26 lutego br. i aktualnie gościmy w nim ponad 50 osób.

Naszym wyzwaniem jest zapewnić pobyt w Polsce i otoczyć opieką Polaków z Ukrainy, zapewnić im bezpieczne schronienie , a w szczególności zadbać dzieci najbardziej dotknięte traumą wojny. Konieczna jest także pomoc humanitarna dla naszych Rodaków, którzy zostają na Ukrainie i temu służą akcje takie jak Wielkanocna Paczka dla Rodaków w Ukrainie.

Zachęcamy do poznania możliwości włączenia się w nasze działania humanitarne. Liczy się każde dobre serce.


Zdjęcia: Emilia Pietrzak
Dyrektor Biura Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SWP w Olsztynie


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów