SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-04-27 Kolejny transport Wielkanocnej Paczki Wspólnoty Polskiej Polska

Systematycznie dostarczamy do Ukrainy pomoc zarówno finansową jak i rzeczową. Aktualnie w miarę możliwości logistycznych i sytuacji u naszych sąsiadów dowozimy paczki zgromadzone w ramach akcji Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", które z racji świąt nazwaliśmy wielkanocnymi. Zawierają niezbędne produkty spożywcze i chemię gospodarczą. Łącznie taką formą wsparcia obejmiemy ponad 4 tysiące rodzin, głównie polskiego pochodzenia, w rejonach dotkniętych rosyjską agresją. Dzisiejszy konwój wyjechał do Domu Polskiego w Samborze.

Przed Wielkanocą pierwsze paczki w ramach akcji "Wielkanocna Paczka dla Rodaków w Ukrainie" dotarły do obwodów Odeskiego, Winnickiego, Chmielnickiego, Rówieńskiego, Wołyńskiego, Podola, Lwowa, Baru, Kowla, Tarnopolu. Do miast, miasteczek i wsi gdzie mieszkają Polacy, którym dedykowana jest nasz akcja. Od początku rosyjskiej agresji na ten kraj dostarczamy pomoc w różnej postaci. I to oczywiście nie koniec naszej akcji. W planach na najbliższe dni kolejne konwoje humanitarne.

Nie wszyscy byli w stanie ewakuować się z zagrożonych terenów, pozostali najczęściej ludzie starsi, ubodzy i nieporadni dla których wsparcie jest niezbędne do przeżycia - szczególnie teraz w obliczu klęski humanitarnej. Nie możemy przyzwyczajać się do myśli, że tak już jest i musimy się z tym pogodzić. Pomoc jest nadal potrzebna.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPIERANIA NASZYCH AKCJI

WIELKANOCNA PACZKA DLA RODAKÓW W UKRAINIE


AKCJA POMOCY POLAKOM NA UKRAINIE WSPÓLNOTY POLSKIEJ


SERWIS SPECJALNY PAI POŚWIĘCONY SYTUACJI NA UKRAINIE


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów