SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-01-11 Wyrazy współczucia dla Pani Prezes Haliny Subotowicz-Romanowej Polska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Matki i Brata Pani Haliny Subotowicz-Romanowej, Prezes Kongresu Polaków w Rosji. Utrata tak bliskich osób jest trudnym doświadczeniem i mamy świadomość, że żadne słowa nie potrafią ukoić bólu po ich stracie. Łączymy się zatem w żałobie i składamy Pani Prezes wyrazy najszczerszego współczucia. Niech czas zabliźni rany a pamięć o Najbliższych zachowa najlepsze wspomnienia.

W imieniu członków, Zarządu i pracowników
Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów