SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-12-31 Konkurs Gwar 2021. Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy Polska

Konkurs Gwar kolejny - po przerwie spowodowanej pandemią, po raz XVII kierowany był do dzieci, uczniów i młodzieży wszystkich typów historycznej Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej.

O KONKURSIE

Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”, jaki organizowany jest od 2003 r., ma na celu ocalenie od zapomnienia gwary cieszyńskiej, kultywowanie i zachęcanie nie tylko do mówienia językiem ojców i praojców, ale i ubierania autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, uczniów i młodzieży zamieszkującej historyczną Ziemię Cieszyńską po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej. Zainicjował go w 2003 roku, Zbigniew ZBOREK, mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, ówczesny Wiceprezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach.

Uczestników mogły zgłaszać placówki opiekuńczo – wychowawcze, szkoły wszelkich typów, placówki kultury, rodzice i opiekunowie prawni. Dopuszczone są również zgłoszenia indywidualne osób, któe ukończyły 18 lat i z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w konkursie.

Organizatorzy zachęcają wychowawców, nauczycieli, pracowników placówek kultury a także rodziców i dziadków by mobilizowali, i włączali się w przygotowania dzieci i młodzieży szkolnej do udziału w konkursie Gwar. Kultywowania i zachęcania do mówienia językiem ojców i praojców, ubierania autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych.

Prezentacje konkursowe

W prezentacjach indywidualnych – jednoosobowych, oceniano dzieci i młodzież w czterech grupach wiekowych:

 1. Kategoria A - dzieci w wieku 3 – 6 lat
 2. Kategoria B - uczniowie w wieku 7 – 10 lat
 3. Kategoria C - czniowie w wieku 11 – 15 lat
 4. Kategoria D - młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat.
 5. Kategoria E - grupy

Przesłuchania uczestników tegorocznej edycji Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy” odbyły się w formie online w dniach 16-17 grudnia.

Jury konkursowe

Spośród biorących udział w Konkursie dzieci i młodzieży wyłoniono laureatów.

Jury pracowało w składzie:

Prof. Jadwiga Wronicz – przewodnicząca jury, emerytowana profesor zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN;
Leszek Richter – członek, prezes Sekcji Ludoznawczej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z siedzibą w Czeskim Cieszynie
Adam Cekiera – członek, przedstawiciel Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach.
Sekretarzem i konferansjerem była Agnieszka Pawlitko z Cieszańskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”.


Relacja filmowa: Głos - Gazeta Polaków w Republice Czeskiej


Finał Konkursu

Finał XVII Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” dla dzieci i młodzieży odbył się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” 28 grudnia. Podczas koncertu laureatów zaprezentowali się wyłącznie laureaci czołowych miejsc w każdej z grup wiekowych. Nie wszyscy jednak. Koncert odbywał się w ścisłym reżimie sanitarnym. Niektórzy laureaci nie mogli dojechać ze względu na kwarantannę.

Przewodnicząca jury prof. Jadwiga Wronicz z radością stwierdziła, że "konkurs pokazuje, że młodzież, choć nie mówi gwarą na co dzień, to interesuje się mową swych przodków. Poziom był zróżnicowany, ale było kilka interesujących występów".

Nieco odmiennego zdania, w odniesieniu do dzieci z Zaolzia, był inny członek jury Leszek Richter, który uczestniczy w pracach jury od pierwszej edycji konkursu. Prezes Sekcji Ludoznawczej PZKO stwierdził, że "dzieci z Zaolzia mówią gwarą na co dzień. – To bardzo ważne, bo wtedy widać, czy dziecko naprawdę czuje gwarę" – stwierdził Richter.Uczestnicy Konkursu - wybrane prezentacje
Produkcja: Polonijna Agencja Informacyjna


Jury wyłoniło laureatów. Zostali nimi:

Kategoria A (3 – 6 lat)

I Miejsce

 • Adam Szkawran (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

II Miejsce ex aequo:

 • Marie Czepczor (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)
 • Nadia Ferfecka (Górki Wielkie)

III Miejsce

 • Julia Bojda (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – Przedszkole Publiczne w Kiczycach)

wyróżnienia:

 • Benjamin Babik (Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie z Oddziałami Przedszkolnymi)
 • Agata Mańka (Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie z Oddziałami Przedszkolnymi)

Kategoria B (7 – 10 lat)

I Miejsce

 • Jan Szkawran (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

II Miejsce ex aequo:

 • Ewelina Ferfecka (Górki Wielkie)
 • Karolina Jochymek (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)

III Miejsce

 • Zofia Francuz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce)

wyróżnienia:

 • Tomasz Wróbel (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)
 • Julia Pietrasina (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

Kategoria C (11 – 15 lat)

 • Elizabeth Byrtus (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)
 • Amelia Szuścik (Zebrzydowice)

Kategoria D (16 lat i więcej)

 • Anna Ponikiewska (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie)

wyróżnienie:

 • Kacper Sikora (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie)

Kategoria E (grupy)

 • Bukowianki: Natalia Zogota, Eliška Gazur (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)

wyróżnienie:

 • Siostrziczki: Bogna i Anna Jiravská (Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania w Suchej Górnej)

Nagrody specjalne

 • Nagroda specjalna od Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie dla najmłodszego uczestnika dla Julii Bojdy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach – Przedszkola Publicznego w Kiczycach 
 • Nagroda specjalna od Prezesa Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach dla rodziny Szkawran za kultywowanie i pielęgnowanie tradycji 
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów