SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-01-03 Kolędowanie z ministrem Edukacji i Nauki Polska

Kolędowanie to jedna z naszych najstarszych tradycji świąt Bożego Narodzenia. "Kolęda" oznacza "podarunek noworoczny lub wigilijny, bożonarodzeniowy". Początkowo kolędnikami byli tylko mali chłopcy, którzy chodzili od domu do domu, śpiewając kolędy z ruchomą, kolorową gwiazdą betlejemską w okresie bożonarodzeniowym. Niegdyś w tej grupie zawsze musiały się pojawić osoby przebrane za Trzech Króli, Heroda, śmierć i diabła oraz chłopiec niosący szopkę. Ich wizyta w domu miała przynieść gospodarzom szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku. Nic więc dziwnego, że zaproszenie na takie spotkanie przyjął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

W rolę kolędników wcieliła się młodzież białoruska o polskich korzeniach, ucząca się w Liceum Śródziemnomorskim im. św. Dominika Guzmana w Lublinie, która w ramach poznawania kultury swoich przodków, przygotowała kilka polskich kolęd. Zaproszenie na noworoczne spotkanie przyjął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, zaś oprawę stosowną do staropolskiego dworku w Muzeum Wsi Lubelskiej zapewnił Oddziału Ćwieków Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w strojach powstańców styczniowych.

A więc:

Nowy roczek nadchodzi
Powinszować się godzi
Zdrowia, szczęścia i chleba
I wszystkiego co trzeba
Pieniędzy, dobytku i wszelkiego pożytku

Nauka w polskiej szkole mieszkającej na Białorusi młodzieży możliwa jest dzięki programowi MEN "Pomagamy Polakom na Wschodzie" realizowanemu przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów