SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-11-29 Prof. dr Krystyna Rutkowska – laureatką Nagrody Polonicum Polska

Prof. dr Krystyna Rutkowska została laureatką nagrody Uniwersytetu Warszawskiego. Nagroda Polonicum, której inicjatorem był ówczesny dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ryszard Kulesza, jest przyznawana badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Celem Nagrody jest promowanie kultury polskiej w dziedzinie języka, literatury, kultury, historii i sztuki za granicą.

Nagroda przyznawana jest raz do roku. W myśl regulaminu laureat otrzymuje statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się w listopadzie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

O wyborze laureata decyduje Kapituła Nagrody Polonicum w składzie:

– Rektor Uniwersytetu Warszawskiego lub jego przedstawiciel,
– Marszałek Senatu lub jego przedstawiciel,
– Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego lub jego przedstawiciel,
– Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego lub jego przedstawiciel,
– Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub jego przedstawiciel,
– Dyrektor Biblioteki Narodowej lub jego przedstawiciel,
– Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
– Przewodniczący Rady Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego,
– Dyrektor Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" reprezentował Wiceprezes prof. Józef Wróbel.


Prof. dr Krystyna Rutkowska


Patronat nad Nagrodą objęli Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałek Senatu RP i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów