SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-11-30 Centrum Rehabilitacyjnego w Ostródzie Polska

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje zadanie publiczne „Uruchomienie Centrum Rehabilitacyjnego w Ostródzie”. W ramach tego projektu adaptujemy część Domu Polonii w Ostródzie na centrum rehabilitacji.

Z centrum korzystać będą mieszkańcy Warmii i Mazur oraz Polacy zza granicy.


Zadanie finansowane jest z rezerwy budżetowej państwa
dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


NAZWA ZADANIA
Uruchomienie Centrum Rehabilitacyjnego w Ostródzie
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów