SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-11-30 Pogarsza się stan zdrowia Andżeliki Borys Polska

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi więziona od ośmiu miesięcy przez władze białoruskie w areszcie śledczym nr 8 w Żodzinie, potrzebuje pilnej pomocy lekarskiej - donoszą jej współpracownicy na podstawie informacji napływających zza murów więzienia. Liderka polskiej mniejszości narodowej na Białorusi ma zaawansowaną chorobę natury gastrologicznej, schorzenie wątroby, bądź inną dolegliwość" - czytamy na stronie znadniemnapl. Niezbędne są specjalistyczne badania i leki.

"Jako bliscy współpracownicy Andżeliki Borys, których martwi pogarszający się stan zdrowia naszej koleżanki, apelujemy do wpływowych ludzi świata polityki, biznesu i wszystkich ludzi dobrej woli, mających możliwość kontaktowania się z decydentami we władzach Republiki Białorusi o użycie swoich kontaktów i podjęcie niezwłocznych działań na rzecz okazania Andżelice Borys niezbędnej fachowej pomocy lekarskiej!" - apelują działacze ZPB.

Jest to o tyle ważne i pilne, że warunki sanitarne w białoruskich celach są bardzo złe. "Znane są przypadki, kiedy do wieloosobowych cel trafiały osoby, cierpiące na choroby zakaźne, mające, na przykład, wirusowe zapalenie wątroby, COVID-19, a nawet AIDS" - czytamy w oświadczeniu polskich działaczy. Sądząc po ogólnych objawach Borys ma chorobę natury gastrologicznej, schorzenie wątroby, lub inne dolegliwości o ostrym przebiegu. Bez właściwej diagnozy i leczenia jej życie może być zagrożone.

Stanowisko "Wspólnoty Polskiej"

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wielokrotnie wyrażało solidarność z mniejszością polską na Białorusi oraz sprzeciwiało się narastającym represjom wobec działaczy ZPB. Na apel Wspólnoty Polskiej wyrażenia wspólnego stanowiska i wywarcia moralnej presji odpowiedziało dziesiątki organizacji polonijnych na całym świecie. Publikowaliśmy je w naszych portalach informacyjnych. Niestety władze białoruskie ignorują takie głosy, konsekwentnie odmawiając zgodnego z prawem osądu stawianych im zarzutów.

Dla przypomnienia - w marcu 2021 - Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wydał oświadczenie (treść oświadczenia), w którym czytamy:

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” potępia działania wymierzone w lidera Związku Polaków na Białorusi Panią Andżelikę Borys oraz polską mniejszość na Białorusi. Apelujemy do władz białoruskich o zaprzestanie szykan wobec przedstawicieli mniejszości polskiej i powrót do relacji, które wynikają z poszanowania tradycji dobrosąsiedzkich i obopólnych ustaleń dotyczących praw mniejszości narodowych. Zwracamy się z prośbą o natychmiastowe wypuszczenie Pani Andżeliki Borys.

Aresztowanie, a późniejsze skazanie Pani Andżeliki Borys, wybranej 20 marca 2021 r. po raz kolejny na Prezesa Związku Polaków na Białorusi, są wymierzone w społeczność polską.

Działalność Związku Polaków na Białorusi koncentruje się na działaniach oświatowych prowadzących do zachowania języka ojczystego i polskich tradycji. Związek prowadzi polskie szkoły społeczne, w których młodzież poznaje język swoich przodków, dziedzictwo historyczne ziem dzisiejszej Białorusi, polską historię i tradycję narodową Rzeczypospolitej, która szczyci się wychowywaniem w duchu tolerancji i wielokulturowości.

Prosimy Polaków i Polonię z całego świata o solidarność z Panią Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys i polską mniejszością na Białorusi.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

Warszawa, 24 marca 2021 roku

Obecnie, wraz z napływającymi z Mińska informacjami, podtrzymujemy je z podwójną mocą. Apelujemy o uwolnienie Andżeliki Borys póki nie jest za późno!

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów