SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-10-12 Kondolencje dla Haliny Nabrdalik, prezes Oddziału w Opolu SWP Polska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wieść o śmierci Pani Córki Milenie. Odejście bliskiej osoby zawsze dotyka nas szczególnym bólem, a śmierć Córki to jedna z najcięższych prób, na jakie wystawia nas Bóg. Łączymy się z Panią w tym bólu i zapewniamy o najgłębszym współczuciu.

Kiedy ludzkie słowa zawodzą niech pocieszeniem będzie obietnica zawarta Biblii: "A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć." (1 List do Koryntian 15,54-55)

Wraz z władzami, pracownikami oraz członkami Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" składam najszczersze kondolencje Pani, Rodzinie i bliskim śp. Mileny.


Dariusz Piotr Bonisławski
prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Warszawa. 12 października 2021

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"