SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-10-07 Odszedł ksiądz Lourenço Biernaski Brazylia

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat odszedł ksiądz Lourenço Biernaski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego à Paulo w Kurytybie, wieloletni redaktor gazety Lud i kustosz zbiorów „Polonicum”, księgozbioru, liczącego ponad dwadzieścia tysięcy woluminów publikacji i dokumentów świadczących o polskiej obecności i dziedzictwie w Brazylii. Niezwykle zasłużony dla społeczności polskiej strażnik pamięci o naszych rodakach w Ameryce Południowej. Ojciec Lourenço był pierwszym polsko-brazylijskim duchownym, który został wyświęcony przez kongregację w Brazylii.

Biblioteka którą stworzył ksiądz Biernaski to książki, czasopisma, rękopisy - spuścizna po zmarłych współbraciach, ale również po działaczach polonijnych, jak choćby po Sebastianie Wosiu-Saporskim. Dzięki zapobiegliwości księdza Lourenço w latach 2016-2019 część tego zasobu została zdigitalizowana przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki czemu są powszechnie dostępne na drodze elektronicznej.

Odejście księdza Lourenço Biernaskiego to wielka strata dla polskiej społeczności na kontynencie południowoamerykańskim. Członkom Kongregacji, rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Cześć jego pamięci!


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"