SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-10-02 SZAŃCE KULTURY - Zespół Pieśni i Tańca Nasza Mała Polska z Obera w Argetynie Argentyna

Zespół Pieśni i Tańca Nasza Mała Polska z Obera w Argetynie otrzymal w tym roku dotację na zakup strojów opoczyńskich, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Szańce kultury - wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Przez rok, w wyniku globalnej pandemii, zespół nie mógł mieć tradycyjnych prób, dlatego poświęcił się nauczaniu i upowszechnianiu polskiej kultury poprzez tworzenie treści wirtualnych.

Od marca 2021 r. został wprowadzony protokół sanitarny, który pozwolił grupie wrócić na próby, jednak z różnymi ograniczeniami (w tym limitem wieku), dlatego najpierw zaczęli ćwiczenia od grupy młodzieży, a później od grupy dorosłych. W przyszłym roku mają w planach rozpoczęcie pracy z grupą dzieci.

Próby nie były łatwym zadaniem, ponieważ głównym ograniczeniem była niemożność nawiązania fizycznego kontaktu między partnerami. Stanowiło to dla choreografów wielkie wyzwanie, aby móc ułożyć typowy taniec według podanych taktów, nie tracąc przy tym jego istoty. Z wielką dumą mogą powiedzieć, że się udało!! Po dwóch latach nieobecności na scenie wystąpili na wrześniowych obchodach święta „Obera Inmigrante”.

Zespół nie potrafi wyrazić radości i emocji z jakimi tańczy!!! Wrócili do spotkań z publicznością, która swoim ciepłym aplauzem przypomniała im, jak bardzo ich cieszy, że znowu tu są.

Życzymy grupie dużo sukcesów i wspaniałych występów w nowych strojach, które już wkrótce do nich dotrą.


PROJEKT SZAŃCE KULTURY
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"