SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-11 Wielkiemu Polakowi i kapłanowi Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu Polska

Dawał wiarę, dawał nadzieję i dawał miłość do Boga i Rzeczpospolitej. Całym swoim życiem świadczył o tych wartościach. Nadszedł czas uznania jego zasług w sposób, jaki kościół katolicki może to uczynić najpełniej - beatyfikując sługę bożego Stefana Kardynałą Wyszyńskiego. W oczekiwaniu na ten podniosły akt członkowie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz reprezentancji Polonii uczestniczyli już w zorganizowanej przez SWP konferencji poświęconej dziełu Kardynała, zaś w sobotę poprzedzającą uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej złożyli kwiaty przy sarkofagu Stefana Wyszyńskiego w stołecznej Archikatedrze św. Jana Chrzciciela

Dyrektor Biura Zarządu SWP Tatjana Čepukoit wraz z Tadeuszem Pilatem, prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Gerwazym Longherem, Posłem na Sejm, prezesem Związku Polaków w Rumunii, Victorią Longher, pierwszą wiceprezes Związku Polaków w Rumunii oraz ks. Stanisławem Kucharkiem, proboszczem parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Sołońcu oddali cześć Wielkiemu Polakowi, a następnie zwiedzili wystawę w muzeum Jana Pawła II poświęconą prymasowi Wyszyńskiemu, po której oprowadził ich zastępca dyrektora Muzeum Grzegorz Polak.Soli Deo

Wieczorem w Świątyni Opatrzności Bożej przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Polonii uczestniczyli w uroczystym koncercie „Soli Deo” z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz matki Róży Czackiej, o którym kard. Kazimierz Nycz powiedział, że jest poprzez muzykę polskich kompozytorów "jest najbardziej godnym przygotowaniem do nadchodzących uroczystości". Utwory Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Fryderyka Chopina, Henryka Góreckiego, Pawła Sydora, Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara w opracowaniu Tomasza Tokarczyka wykonali Andrzej Lampert, Anna Lubańska, Katarzyna Oleś-Blacha, Adam Szerszeń i Iwona Sobotka. Artystom towarzyszyli: Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Chór Polskiego Radia oraz Górecki Chamber Choir. Podczas koncertu odbyła się prapremiera arii do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego "Polska jest Jednością", która została skomponowana na tę okazję przez Pawła Sydora. Muzyce towarzyszyły projekcje multimedialne w formie ruchomych obrazów, z wykorzystaniem zdjęć z Archiwum Instytutu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przygotowane przez Jagnę Matuszewską.
Portal poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

Zachęcamy do odwiedzenia portalu przygotowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Polonijną Agencję Informacyjną w którym prezentujemy przygotowania Wspólnoty Polskiej do beatyfikacji oraz przybliżamy w cyklu materiałów postać kardynała Wyszyńskiego.


STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - OJCIEC DUCHOWY POLAKÓW I POLONII
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"