SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-09 Turystyka Polonijna – Wyzwania dla Branży Turystycznej w Polsce. Polonijne Forum Ekonomiczne Polska

Turystyka polonijna ma istotne znaczenie w promowaniu Polski. Bardzo ważna jest rola polskich instytucji i organizacji współpracujących z Polonią i z Polakami za granicą w kontekście promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Myśląc o promocji Polska dziś to myślimy przede wszystkim o krainie innowacji, dobrze rozwijającej się gospodarce, dziedzictwie kulturowym, atrakcyjnej kuchni, bogatej i różnorodnej przyrody. Polonia jest ważnym elementem strategii promocji Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Jak wykorzystać ten potencjał?

Turystyka Polonijna – Wyzwania dla Branży Turystycznej w Polsce

Moderator:

Jan Korsak - Polska, Prezes Travel Time

Paneliści:

  • Andrzej Gut-Mostowy - Polska, Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • Rafał Szlachta - Polska, Prezes Polska Organizacja Turystyczna
  • James Hart Dyke - Wielka Brytania, Finance Head Central Europe Syngenta Polska Sp. z o.o.
  • Marek Klaper - Dania, Dyrektor PolenGO
  • Honorata Pierwoła - USA, Prezes Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Polonijne Forum Ekonomiczne

Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywało się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowi miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.


Portal Polonijnego Forum EkonomicznegoORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
Wszystkie panele dyskusyjne transmitowane są w mediach społecznościowych online.
PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"