SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-08 Repatriacja jako element polityki demograficznej. Polonijne Forum Ekonomiczne. Polska

Minął drugi dzień Polonijnego Forum Ekonomicznego organizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego. Z perspektywy osób zaangażowanych w dyskusję na tematy polonijne minął bardzo szybko. Może dlatego, że poruszane zagadnienia to pasja a często treść życia uczestników paneli dyskusyjnych.

Negatywne procesy demograficzne, starzenie się społeczeństw państwach europejskich są jednym z głównych problemów społeczno-ekonomicznych. Węgry i Polska podjęły ambitne programy repatriacyjne. Czy mają i mogą mieć one znaczenie dla polepszenia stanu demografii i zapobieżeniu procesom starzenia się społeczeństw?

Z polskiej perspektywy zagadnienie repatriacji należy rozpatrywać w aspekcie zobowiązania, jakie ciąży na nas względem rodaków, którzy nie z własnej winy, a w bezwzględnym podmuchu wichrów historii zostali wypchnięci poza granice ojczyzny lub wywiezieni tysiące kilometrów od macierzy musi budzić emocje.

Repatriacja jako element polityki demograficznej. Doświadczenia Węgier i Polski

Moderator:

Michał Kisiel - Polska, Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Paneliści:

  • Balázs Molnár - Węgry, Wiceprzewodniczący Instytut ds. Demografii i Rodzin im. Marii Kopp (KINCS)
  • Lorinc Nacsa - Węgry, Deputowany Zgromadzenie Narodowe
  • Aleksandra Ślusarek - Polska, Prezes Związek Repatriantów RP
  • Henryk Kowalczyk - Polska, Poseł, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Polonijne Forum Ekonomiczne

Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywało się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowi miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.


Portal Polonijnego Forum EkonomicznegoORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
Wszystkie panele dyskusyjne transmitowane są w mediach społecznościowych online.
PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"