SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-08 Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym. Prelekcja online. Polska

Klub Studentów Polonijnych w Poznaniu i Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zapraszają na prelekcję online pt „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym”.

Termin prelekcji: środa, 8 września 2021 r. o godz. 19.00 (czasu polskiego).

Prelegentem będzie Marcin Podemski, główny specjalista z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Spotkanie online (na platformie teams), ilustrowane zdjęciami, potrwa 80 minut. Przewidziano również czas na dyskusję i odpowiedzi na pytania.

Krótko o spotkaniu.

Prelekcja będzie miała charakter wprowadzenia do problematyki żołnierzy niezłomnych.

Podczas wirtualnego spotkania zostanie nakreślone tło historyczne, przedstawione zostaną obszary działania żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego oraz wybrane sylwetki przedstawicieli ruchu niepodległościowego (m.in. Józef Kuraś – „Ogień”, Zygmunt Szyndzielarz -„Łupaszka”), którzy stawiali czynny opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Link do prelekcji

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjljNmFlMDItOTEwYy00YjQ0LThjOGMtNWYyMjIxNTNiODg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261e37d57-d5c5-4615-9074-0a59a70d45e6%22%2c%22Oid%22%3a%226f8df3a3-ab09-4159-9c96-44bacd16c356%22%7d

Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym” finansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zapraszamy

Klub Studentów Polonijnych w Poznaniu
Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"