SWP
2021-08-30 Wsparcie dla ponad stu osób i ich rodzin z Białorusi Polska

Ponad sto osób i ich rodziny znalazło wsparcie w białostockim centrum pomocy Polakom na Białorusi informuje Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału stowarzyszenia "Wspólnota Polska", przy którym działa Centrum. A to tylko dane na koniec lipca, z dwóch pierwszych miesięcy działania centrum. Sierpień czeka jeszcze na podsumowanie.

Do Wspólnoty Polskiej Polacy z Białorusi po pomoc zgłaszali się już wcześniej, ale potrzebna jest zwłaszcza teraz, kiedy Białorusini opuszczający kraj w związku z prześladowaniami ze strony władz usiłują odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości.

„Do nas trafiają osoby, które potrzebują różnej pomocy. Jedni potrzebują wsparcia mieszkaniowego, inni administracyjnego. Pomagamy dzieciom udoskonalić język polski, bo 1 września ruszają do polskich szkół. Pomagamy im się do tych szkół dostać, do podstawówek, do przedszkoli, szkół średnich, nie tylko w Białymstoku” - tłumaczy Anna Kietlińska.

Rodziny z Białorusi pomimo, że pierwszy kontakt ze Wspólnotą Polską mają w Białymstoku, ostatecznie trafiają do wielu polskich miast. Tam opieką otaczają je lokalne oddziały. Tak jest w Poznaniu, Krakowie.

„Bardzo często jest też tak, że osoby jadą do Polski nie tylko przez Białystok, przejeżdżają różnymi trasami, trafiają do różnych miast, mamy informacje, odszukujemy ich, albo oni też nas odszukują” – zaznaczyła Kietlińska. Od początku działalności Centrum apelowało także, aby zgłaszały się w to miejsce osoby, które chcą pomóc Polakom z Białorusi. Ten apel jest cały czas aktualny i przynosi rezultaty. Pojawiają się zgłoszenia lokali do wynajęcia wyłącznie po kosztach czy innych form bezinteresownego wsparcia.

Zapomogi finansowe na zagospodarowanie są szczególnie ważną formą pomocy. Za nią idzie wsparcie w znalezieniu mieszkania, opłacania pierwszych kosztów, pomocy w adaptacji. Centrum S.O.S. Białorusi Centrum Pomocy Humanitarnej jest dofinansowane kwotą prawie 1 mln zł, przeznaczonym przez kancelarię premiera w ramach projektu Centrum Pomocy Polakom z Białorusi.

SOS Białoruś - Centrum Pomocy Humanitarnej

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”. W projekcie wykorzystane zostanie wieloletnie doświadczenie "Wspólnoty Polskiej" w obszarze realizacji programów i projektów humanitarnych dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz doświadczenie partnerskich fundacji w zakresie pomocy humanitarnej i solidarnościowej. Projekt skierowany jest głównie do osób, które przybyły z Białorusi i znajdują się terenie Polski oraz pozostających w areszcie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Przewidujemy pomoc dla możliwie jak największej liczby osób. Działania obejmą osoby, które już znalazły się w Polsce ze względu na represje i sytuację społeczno-polityczną na Białorusi i potrzebują doraźnej pomocy socjalno-bytowej lub adaptacyjnej, oraz praktycznej pomocy w organizacji życia w Polsce. Pomoc skierowana jest zarówno do osób samotnych, jak i rodzin z dziećmi. Działania realizowane w ramach projektu powinny zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dobry start i szansę na normalne życie i funkcjonowanie w Polsce.

Ze względu na eskalację działań represyjnych władz białoruskich wobec społeczeństwa i toczące się śledztwo wobec liderów ZPB przewidujemy, że grupa osób potrzebujących pomocy i objęcia systemową opieką adaptacyjno – bytową będzie stale się poszerzać.

Projekt ma charakter humanitarny, jak i solidarnościowy, w jego realizację zaangażują się też działacze ZBP, którzy już osiedlili się w Polsce i będą mogli praktycznie pomóc i udzielić doradztwa swoim rodakom na emigracji w codziennym życiu w Polsce.

Działanie 1

Punkt informacyjny

Działanie będzie polegało na zapewnieniu osoby przygotowanej do udzielania informacji i zaopiekowania się osobami zgłaszającymi się do Centrum. Osoby zgłaszające się po pomoc lub informację otrzymają kawę/herbatę/wodę i w bezpiecznej atmosferze (czasami to osoby, które muszą się wypłakać, opowiedzieć co je spotkało) otrzymają wsparcie w postaci zindywidualizowanej gdzie i co będą mogły załatwić, jakich dokumentów będą potrzebować, ile czasu trwa procedura pozyskania określonego dokumentu etc. i po wstępnym etapie zostaną przekierowane do odpowiedniego specjalisty. Wcześniej wszyscy otrzymają ankietę pozwalającą budować bazę danych o osobach przybywających do Polski, ich statusie, potrzebach, motywacjach, etc. Co będzie stanowiło wkład do raportów oraz budowało wiedzę o grupie osób przybywających do Polski i represjach na Białorusi.

Punkt będzie służył do załatwiania spraw na miejscu i udzielania informacji przez telefon i emailem.

W punkcie będą zaangażowane również osoby – uchodźcy, w formie wolontariatu, które poradziły sobie z odnalezieniem się w Polsce i swoją wiedzą i doświadczeniem będą się dzieliły ze świeżo przybyłymi i potrzebującymi pomocy.

Punkt będzie przygotowywał 1x na kwartał raport o bieżącej sytuacji Polaków na Białorusi i osobach przyjeżdżających do Polski. Informacja będzie przekazywana instytucji dotującej, mediom w kraju oraz poprzez PAI środowiskom polonijnym, które od początku sytuacji wspierały Polaków na Białorusi czy to finansowo czy przekazując listy/oświadczenia do placówek dyplomatycznych.

Działanie 2

Interwencyjny punkt opieki doraźnej

Kompleksowa pomoc ułatwiającą osiedlenie się w Polsce.

Po przejściu wstępnej rozmowy/ankiety w punkcie informacyjnym, otrzymają wsparcie asystentów emigranta (2 stanowiska pracy w niepełnym wymiarze godzin – ½ etatu), którzy udzielą potrzebującym praktycznej pierwszej pomocy w kwestii legalizacji pobytu, załatwianiu formalności urzędowych i opracowywaniu niezbędnych dokumentów do adaptacji i zorganizowania życia w Polsce. W razie uzasadnionej potrzeby asystent będzie towarzyszył przy załatwianiu niezbędnych formalności.

Działanie 3:

Doraźna pomoc socjalno-bytowa dla osób, które zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem emigracji.

Działanie 4

Kampania informacyjna

W ramach działania przygotowany zostanie informator w języku polskim, białoruskim i rosyjskim stanowiący praktyczny przewodnik skierowany do osób, które zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem emigracji (odpowiadający na pytania związane ze sprawami socjalno-bytowymi, organizacją życia w Polsce, kwestiami dotyczącymi podjęcia pracy, edukacji dzieci i młodzieży). Centrum uruchomi również podstronę internetową, na której publikowane będą bieżące informacje z działalności Centrum oraz wypracowane materiały informacyjne.

Działanie 5

Pomoc prawna dla aresztowanych liderów ZPB i opieka nad rodzinami osób represjonowanych, mieszkającymi na Białorusi

Działanie 6

Korepetycje dla dzieci i młodzieży w zakresie posługiwania się językiem polskim, wyrównujące różnice programowe. Wsparcie indywidualne i rodzin z dziećmi


Centrum mieści się w siedzibie podlaskiego oddziału stowarzyszenia Wspólnota Polska

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów