SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-07-07 Wydarzenia polonijne za granicą - wsparcie wydarzeń kulturalnych w krajach Europy Zachodniej Polska

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna realizację zadania publicznego „Wydarzenia polonijne za granicą - wsparcie wydarzeń kulturalnych w krajach Europy Zachodniej”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach projektu dofinansowanych zostało 12 wydarzeń:

 1. Wykłady i warsztaty pt. Dziecko dwujęzyczne – poszukiwanie tożsamości. Rola szkoły - rola domu. Potrzeby dziecka – potrzeby rodziców - poszukiwanie harmonii. Emocje - bliskość – wsparcie, organizowane przez: LITERKA – Stowarzyszenie promujące kulturę i język polski w regionie Saint Germain en Laye we Francji.
 2. Olimpiada dziecięca organizowana przez Związek Polskich Katolików w Göteborgu w Szwecji.
 3. VI Polonijny Dzień Dwujęzyczności organizowany przez Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Galicja" w Austrii.
 4. Konferencja pt.: Różnorodność językowa w Amsterdamie, organizowana przez Fundację Polish Culture NL w Holandii.
 5. Polonijne Centrum Kultury i Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Paryżu przy Ecole Nova Polska organizowane przez Stowarzyszenie – Szkoła - Ecole Nova Polska Im. Stanisława Leszczyńskiego w Paryżu, we Francji.
 6. Jubileusz 5-ciolecia szkoły organizowany przez Polską Szkołę Amersfoort w Holandii.
 7. Barbórkowa wycieczka do kopalni w Blegny organizowana przez Polską Szkołę w Hasselt "Polak Mały" w Belgii.
 8. Konkursy ortograficzne i recytatorskie organizowane przez Szkołę Polską im. Mikołaja Reja w Segovii w Hiszpanii.
 9. Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym z okazji 76. Rocznicy wyzwolenia Bolonii, oraz wydarzenia towarzyszące organizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Polsko-Włoskie w Pontenure dla Ludoteki - Szkoły "Kwiaty Polskie " we Włoszech.
 10. Wieczór poezji polskiej organizowanego przez Polską Ludotekę Wojtek w San Benedetto del Tronto przy Włosko-Polskim Stowarzyszeniu Ludoteka Wojtek we Włoszech.
 11. VIII Międzynarodowy Konkurs fotograficzny „Polska w obiektywie polonijnego dziecka” organizowany przez Forum Polskich Szkół w Holandii.
 12. Szkola Anders w ruchu - jednodniowe igrzyska sportowe organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej ANDERS we Włoszech

Wsparcie w ramach projektu dotyczy m. in. dofinansowania wynagrodzeń prelegentów i ekspertów, kosztów administracyjnych związanych z organizacją wydarzeń, kosztów promocyjnych, zakupu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych praz innych kosztów niezbędnych z organziacją wydarzeń.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021."STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"