SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-07-13 Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne Macierzy i organizacji oświatowych w Europie Polska

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna realizację zadania publicznego „Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne Macierzy i organizacji oświatowych w Europie”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 11 organizacji:

 1. Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii
 2. Edukator Centrum Szkoleń Dyrektorów i Nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich w Wielkiej Brytanii
 3. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii
 4. III Kongres Edukacji Polonijnej w Irlandii Północnej – Forum Edukacji Polonijnej
 5. Polska Macierz Szkolna w Irlandii
 6. Polska Macierz Szkolna w Belgii
 7. Macierz Społecznych Szkół Polonijnych we Francji
 8. Forum Polskich Szkół w Holandii
 9. Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech
 10. Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej
 11. Kongres Oświaty Polonijnej

 

Wsparcie w ramach projektu dotyczy m. in. dofinansowania wynajmu pomieszczeń i opłat eksploatacyjnych, dofinansowania kosztów związanych z organizowanymi wydarzeniami oraz innych bieżących kosztów dotyczących utrzymania organizacji.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021."STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"