SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-07-07 Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech Polska

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna realizację zadania publicznego „Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 31 szkół polonijnych

 1. Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" w Saarbruecken
 2. Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym w Ludwigsburgu T.z.
 3. Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach
 4. "Patria" Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanau
 5. Polska Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej Neumünster-Itzehoe
 6. Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Hamburgu
 7. Katolickie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech e.V we Frankfurcie
 8. Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie
 9. Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie
 10. Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld
 11. Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim
 12. Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu
 13. Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen
 14. Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku
 15. Szkoła Języka Polskiego w Schweinfurcie
 16. Szkoła Języka Polskiego w Würzburgu
 17. Szkoła Języka Polskiego, Kultury i Tradycji Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden
 18. Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Karlsruhe
 19. Szkoła Sobotnia przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu
 20. Stowarzyszenie j. polskiego, kultury i tradycji Pro Cultura Christiana e.V. w Landshut
 21. Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji w Kassel
 22. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Duisburgu
 23. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Duisburgu Niederrhein
 24. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Neukirchen Vluyn
 25. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Paderborn
 26. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Solingen
 27. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Wuppertal I
 28. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Wuppertal II
 29. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Wuppertal II
 30. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu
 31. Szkoła przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Bielefeld - Grupa Certyfikatowa

 

Wsparcie w ramach projektu dotyczy m. in. dofinansowania wynajmu sal na zajęcia, dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli oraz innych bieżących kosztów związanych z utrzymaniem placówek.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021."STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"