SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-07-22 Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej Polska

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna realizację zadania publicznego „Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej”. W ramach tego projektu wsparciem została objęta realizacja następujących działań:

  1. Wsparcie działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
  2. Konkurs „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – najważniejsze przesłania” – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
  3. XI Dyktando Polskie w Chicago – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
  4. Targi Szkół Polonijnych – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
  5. I Konferencja Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża połączona z obchodami 25-lecia organizacji
  6. Międzynarodowy Konkurs Polonijny Rodzic na 6 – Komisja Kulturalno-Oświatowa „Szkoła Polska” przy Towarzystwie Biblioteki Polskiej w Portland

Zaplanowane działania mają na celu podnoszenie jakości nauczania w szkołach polonijnych, wzrost liczby uczniów oraz promocję języka polskiego.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021."STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"