SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-07-20 Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Ameryce Łacińskiej Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Ameryce Łacińskiej”. W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 11 organizacji z Argentyny, Brazylii i Meksyku:

 1. Ognisko Polskie w Buenos Aires
 2. Związek Polaków w Argentynie
 3. Biblioteka im. Domeyki w Buenos Aires
 4. Stowarzyszenie "Dom Polski Santa Fe"
 5. Stowarzyszenie "Nowa Polonia"
 6. Związek Polaków w Apostoles
 7. Stowarzyszenie Polskie w Aguia Branca
 8. Towarzystwo im. Marszałka Piłsudskiego w Kurytybie
 9. Dom Kultury Polska-Brazylia
 10. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Piłsudskiego w Sao Paulo
 11. Klub Polski w Meksyku

Wsparcie działalności w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, kosztów eksploatacyjnych, bankowych, zakupu wyposażenia, wynagrodzenia pracowników administracyjnych i księgowych i innych.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021."STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"