SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-07-19 Szańce kultury Polska

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna realizację zadania publicznego „Szańce kultury - wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej”. W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 11 zespołów folklorystycznych z Brazylii i Argentyny:

 1. Zespół Pieśni i Tańca "Poznań Przyjaciel" z Berisso w Argentynie
 2. Zespół Pieśni i Tańca "Nasz Balet" z Buenos Aires
 3. Zespół Pieśni i Tańca "Nasza Mała Polska" z Obera w Argetnynie
 4. Polski Zespół Folklorystyczny "Jupem" w Erechim w Brazylii
 5. Polski Zespół Folklorystyczny "Polski Ogień" z Guarani das Missoes w Brazylii
 6. Zespół Pieśni i Tańca "Wisła" z Kurytyby w Brazylii
 7. Polonijny Zespół Folklorystyczny "Mazury" z Mallet w Brazylii
 8. Polski Zespół Folklorystyczny "Kraków" z Rio Claro do Sul w Brazylii
 9. Polski Zespół Folklorystyczny "Karolinka" z Sao Mateus do Sul w Brazylii
 10. Zespół "Chabry i Maki" z Sao Paulo w Brazylii
 11. Zespół Folklorystyczny "Auresovia" z Aurea w Brazylii

Wsparcie działalności w ramach projektu dotyczy zakupu strojów ludowych, wynajmu sali na próby oraz dofinansowania wynagrodzeń instruktorów.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021."STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"