SWP
2021-06-30 O Centrum Pomocy Humanitarnej - prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Polska

W siedzibie Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku odbyła się uroczysta inauguracja projektu SOS Białoruś - Centrum Pomocy Humanitarnej. Centrum działa już od 1 czerwca i już obsłużono ok. 30 osób, a jego celem jest bieżąca reakcja na potrzeby polskiej społeczności za wschodnią granicą oraz doraźne działania solidarnościowe i wsparcie osób polskiego pochodzenia, które ze względu na swoją działalność prodemokratyczną i wynikającą z praw mniejszości narodowej znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Centrum oferuje pomoc dla tych osób, które ze względu na represje zdecydowały się na wjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji.

O szczegółach projektu i przyszłych zamierzeniach w Telewizji Białystok opowiadała Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

SOS Białoruś - Centrum Pomocy Humanitarnej

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”. W projekcie wykorzystane zostanie wieloletnie doświadczenie "Wspólnoty Polskiej" w obszarze realizacji programów i projektów humanitarnych dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz doświadczenie partnerskich fundacji w zakresie pomocy humanitarnej i solidarnościowej. Projekt skierowany jest głównie do osób, które przybyły z Białorusi i znajdują się terenie Polski oraz pozostających w areszcie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Przewidujemy pomoc dla możliwie jak największej liczby osób. Działania obejmą osoby, które już znalazły się w Polsce ze względu na represje i sytuację społeczno-polityczną na Białorusi i potrzebują doraźnej pomocy socjalno-bytowej lub adaptacyjnej, oraz praktycznej pomocy w organizacji życia w Polsce. Pomoc skierowana jest zarówno do osób samotnych, jak i rodzin z dziećmi. Działania realizowane w ramach projektu powinny zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dobry start i szansę na normalne życie i funkcjonowanie w Polsce.

Ze względu na eskalację działań represyjnych władz białoruskich wobec społeczeństwa i toczące się śledztwo wobec liderów ZPB przewidujemy, że grupa osób potrzebujących pomocy i objęcia systemową opieką adaptacyjno – bytową będzie stale się poszerzać.

Projekt ma charakter humanitarny, jak i solidarnościowy, w jego realizację zaangażują się też działacze ZBP, którzy już osiedlili się w Polsce i będą mogli praktycznie pomóc i udzielić doradztwa swoim rodakom na emigracji w codziennym życiu w Polsce.

Działanie 1

Punkt informacyjny

Działanie będzie polegało na zapewnieniu osoby przygotowanej do udzielania informacji i zaopiekowania się osobami zgłaszającymi się do Centrum. Osoby zgłaszające się po pomoc lub informację otrzymają kawę/herbatę/wodę i w bezpiecznej atmosferze (czasami to osoby, które muszą się wypłakać, opowiedzieć co je spotkało) otrzymają wsparcie w postaci zindywidualizowanej gdzie i co będą mogły załatwić, jakich dokumentów będą potrzebować, ile czasu trwa procedura pozyskania określonego dokumentu etc. i po wstępnym etapie zostaną przekierowane do odpowiedniego specjalisty. Wcześniej wszyscy otrzymają ankietę pozwalającą budować bazę danych o osobach przybywających do Polski, ich statusie, potrzebach, motywacjach, etc. Co będzie stanowiło wkład do raportów oraz budowało wiedzę o grupie osób przybywających do Polski i represjach na Białorusi.

Punkt będzie służył do załatwiania spraw na miejscu i udzielania informacji przez telefon i emailem.

W punkcie będą zaangażowane również osoby – uchodźcy, w formie wolontariatu, które poradziły sobie z odnalezieniem się w Polsce i swoją wiedzą i doświadczeniem będą się dzieliły ze świeżo przybyłymi i potrzebującymi pomocy.

Punkt będzie przygotowywał 1x na kwartał raport o bieżącej sytuacji Polaków na Białorusi i osobach przyjeżdżających do Polski. Informacja będzie przekazywana instytucji dotującej, mediom w kraju oraz poprzez PAI środowiskom polonijnym, które od początku sytuacji wspierały Polaków na Białorusi czy to finansowo czy przekazując listy/oświadczenia do placówek dyplomatycznych.

Działanie 2

Interwencyjny punkt opieki doraźnej

Kompleksowa pomoc ułatwiającą osiedlenie się w Polsce.

Po przejściu wstępnej rozmowy/ankiety w punkcie informacyjnym, otrzymają wsparcie asystentów emigranta (2 stanowiska pracy w niepełnym wymiarze godzin – ½ etatu), którzy udzielą potrzebującym praktycznej pierwszej pomocy w kwestii legalizacji pobytu, załatwianiu formalności urzędowych i opracowywaniu niezbędnych dokumentów do adaptacji i zorganizowania życia w Polsce. W razie uzasadnionej potrzeby asystent będzie towarzyszył przy załatwianiu niezbędnych formalności.

Działanie 3:

Doraźna pomoc socjalno-bytowa dla osób, które zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem emigracji.

Działanie 4

Kampania informacyjna

W ramach działania przygotowany zostanie informator w języku polskim, białoruskim i rosyjskim stanowiący praktyczny przewodnik skierowany do osób, które zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem emigracji (odpowiadający na pytania związane ze sprawami socjalno-bytowymi, organizacją życia w Polsce, kwestiami dotyczącymi podjęcia pracy, edukacji dzieci i młodzieży). Centrum uruchomi również podstronę internetową, na której publikowane będą bieżące informacje z działalności Centrum oraz wypracowane materiały informacyjne.

Działanie 5

Pomoc prawna dla aresztowanych liderów ZPB i opieka nad rodzinami osób represjonowanych, mieszkającymi na Białorusi

Działanie 6

Korepetycje dla dzieci i młodzieży w zakresie posługiwania się językiem polskim, wyrównujące różnice programowe. Wsparcie indywidualne i rodzin z dziećmi


Centrum mieści się w siedzibie podlaskiego oddziału stowarzyszenia Wspólnota Polska

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów