SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-03-30 Apel o solidarność z uwięzionymi Polakami na Białorusi Australia

Do przyjaciół Białorusinów
Do polskich przyjaciół na Białorusi
Do przyjaciół narodu białoruskiego

Represjonowanie przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi przeszło w kolejną fazę - po próbach delegalizacji organizacji Polaków na Białorusi, kilka dni temu aresztowano kilkoro białoruskich działaczy polonijnych - prezesa Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys oraz członków Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi - Irenę Biernacką, Marię Tiszkowską i Andrzeja Poczobuta. Aresztowano działaczy polonijnych za to, że są Polakami, że mają odwagę mieszkać i żyć na Białorusi, że chcą nazywać ten kraj, razem ze swoimi białoruskimi sąsiadami i przyjaciółmi, ojczyzną.

Działalność polonijna, gwarantowana prawem międzynarodowym w zakresie swobód mniejszości narodowych, pozwala na kultywację polskiej historii, kultury, języka i tradycji narodowych. Takich swobód doświadcza np. Polonia w Australii i innych krajach demokratycznych. Dlatego niedawne wydarzenia na Białorusi - sfałszowane wybory prezydenckie, pacyfikacja protestów społecznych przeciw temu fałszerstwu, a teraz aresztowanie działaczy polonijnych - przyjmujemy ze smutkiem i niepokojem, a to ostatnie również z niedowierzaniem. Ale jest i nadzieja.

Niech przykład Polski przypomina obecnemu reżimowi na Białorusi, że chociaż nie teraz i nie zaraz, to czas sprawiedliwości dziejowej dla narodu białoruskiego nadejdzie. Bogata i długa historia polskich ruchów wolnościowych jest tego historycznym świadectwem. Piętnowanie Polaków mieszkających na Białorusi tylko dlatego, że nimi są, podnosi wolnościowy czyn ich przodków do rangi symbolu zwycięskiej krucjaty wolnościowej dla każdego narodu, białoruskiego również. Apelujemy zatem o solidarność ze wszystkimi politycznymi więźniami na Białorusi – walczącymi o swoją wolność Białorusinami jak i Polakami na Białorusi, którzy swoim uwięzieniem i historią swoich przodków dają tej walce nadzieję na zwycięski jej koniec.

Wyrażamy nasze poparcie i ślemy słowa otuchy dla Pani Andżeliki Borys.


W imieniu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
Prezydium Rady


Brisbane, 31 marca 2021 r.
WERSJA PDF


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"