SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-03-30 POLACY W RÓWNEM SOLIDARNI Z POLAKAMI NA BIAŁORUSI Ukraina

Oświadczenie Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem w sprawie represjonowania mniejszości polskiej na Białorusi:


Oświadczenie

My, członkowie Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury, wyrażamy głębokie oburzenie działaniami władz białoruskich wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Manifestujemy swój sprzeciw wobec prześladowań i aresztowań działaczy polskich w Republice Białoruś, w tym aresztowania Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i członka Rady Naczelnej ZBP Andrzeja Poczobuta.

Apelujemy o ich niezwłoczne uwolnienie i zaprzestanie prześladowań. W pełni solidaryzujemy się z Polakami na Białorusi.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"