SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-03-29 OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU POLAKÓW W ARMENII WS. POLAKÓW NA BIAŁORUSI Armenia

Związek Polaków w Armenii zaprotestował przeciwko aresztowaniu i skazaniu przez białoruski sąd prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, a także aresztowaniu członków zarządu ZPB.

Związek Polaków w Armenii "Polonia" bezwzględnie potępia bezprawne aresztowanie Prezes Andżeliki Borys i członków Związku Polaków na Białorusi. Solidaryzujemy się z naszymi Rodakami, którzy doświadczają represji i prześladowań ze strony białoruskiego rządu. Wyrażamy wsparcie dla Polaków na Białorusi i domagamy się przestrzegania praw polskiej mniejszości.

"Milczenie w obliczu zła to zgoda na jego triumf". O wielkiej prawdzie i sile tych słów, my - Polacy w Armenii, dotkliwie przekonaliśmy się jesienią 2020 roku, kiedy musieliśmy zmierzyć się z wielką tragedią wojny i cichym zaniepokojeniem świata.

Wiedząc, jak ważne jest śmiałe i głośne przeciwstawienie się złu i łamaniu praw człowieka, stanowczo potępiamy postępowanie białoruskich władz i żądamy uwolnienia przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi.

#WolniPolacynaBialorusi

Liana Harutyunyan
Prezes Związku Polaków w Armenii "Polonia"
Zarząd i Członkowie Związku Polaków w Armenii "Polonia"

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"