SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-03-29 Polonia w São Paulo solidarna z Polakami na Białorusi Brazylia

Polonia w São Paulo zamanifestowała swoją solidarność z Polakami na Białorusi. Pod placówką konsularną Republiki Białorusi grupa naszych rodaków z polskimi flagami i zebrała się by okazać wsparcie aresztowanym. Protestujący domagali się uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i zaprzestania represji.

Przypomnijmy, że szykany wobec Polaków rozpoczęły się już 12 marca, kiedy została zatrzymana jako pierwsza Anna Paniszewa koordynatorka Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Aresztowanie miało związek z obchodami w szkole Dnia Żołnierzy Wyklętych. Działacze władz Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andrzej Poczobut, Irena Biernacka - szefowa oddziału w Lidzie i Maria Tiszkowska szefowa oddziału w Wołkowysku zostali zatrzymani w związku ze sprawą karną o "podżeganie do nienawiści". Postępowanie dotyczy również przebywającej w areszcie za "organizację nielegalnej imprezy masowej", za jaką władze uznały doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki prezes ZPB Andżeliki Borys. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że w jej przypadku również rozszerzono kwalifikację o "podżeganie do nienawiści" i skazano na 15 dni aresztu.

ZPB to największa na Białorusi organizacja mniejszości polskiej. W 2005 r. władze w Mińsku pozbawiły ją rejestracji. Do celów statutowych działalności ZPB należy pielęgnowanie polskości, krzewienie polskiej kultury, nauka języka i pielęgnowanie miejsc pamięci.


Korespondencja do Polonijnej Agencji InformacyjnejSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"