SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-02-11 Dom Polski w Wilnie siedzibą TVP Wilno Polska

Dom Polski w Wilnie czeka rozbudowa. Dzieło śp. marszałka Andrzeja Stelmachowskiego, założyciela i prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" będące największą instytucją polską na Litwie, organizującą - od 2001 - życie kulturalne mieszkających tam Polaków, przyjmie w swoje gościnne mury redakcję TVP WIlno. Tak postanowiono w podpisanym dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów porozumieniu pomiędzy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Telewizją Polską S.A, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Fundacją Pomocy Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

Porozumienie w imieniu rządu podpisał Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w MSZ, zaś ze strony Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prezes Dariusz Piotr Bonisławski oraz wiceprezes Krzysztof Łachmański reprezentujący Fundację Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”

„Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie ma charakter strategiczny. Rozwijanie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą jest jednym z głównych priorytetów działań rządu, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.” – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w MSZ podczas ceremonii podpisywania porozumienia. Zadanie to będzie polegało na zapewnieniu trwałego wsparcia naszych Rodaków na Litwie poprzez zwiększenie oferty działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej dla tej społeczności.

Obecny na uroczystości Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą minister Jan Dziedziczak ocenił, że "Dom Kultury Polskiej w WIlnie [...} to niezwykle ważne miejsce, które pozwoli na lepsze funkcjonowanie TVP Wilno oraz da szansę na podtrzymanie i rozwój środowiska Polaków na Wileńszczyźnie."

To w pełni wpisuje się w priorytety działalności Domu Kultury Polskiej do których należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej kultury wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej. Ważnym zadaniem tej instytucji jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru, ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki współpracy z licznymi organizacjami społecznymi, których siedziby mieszczą się pod dachem Domu Kultury Polskiej, m.in.: Związek Polaków na Litwie, Stowarzyszenie Nauczycieli i Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Uniwersytet oraz Akademia Trzeciego Wieku, Polski Teatr w Wilnie, Polskie Studio Teatralne, Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” itd.

Dom Polski został wybudowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków przeznaczonych przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, o które zabiegał marszałek Andrzej Stelmachowski rozumiejąc wagę tego typu instytucji na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej.

Docenienie m.in. tej potrzeby i kontynuacja wsparcia polskich instytucji na Wschodzie przez polski rząd, stały się podstawą do przyznania w 2018 roku przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nagrody im. profesora Andrzeja Stelmachowskiego "Za zasługi na rzecz Polonii". Dzisiejsze porozumienie jest swoitą kontynuacją podjętego ponad 20 lat temut wysiłku w rozdubowie infrastruktury instytucjonalnej, służącej Polakom na Litwie.

Ukończenie rozbudowy wraz z wykończeniem i wyposażeniem nowego budynku (sali widowiskowej, części hotelowej, kawiarnianej) oraz wyposażenie studia telewizyjnego TVP Wilno zaplanowane zostało do końca 2022 r.
Zdjęcia: MSZ


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"