SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-02-09 Działania lubuskiego oddziału Wspólnoty Polskiej Polska

W dniach od 9 grudnia do 21 grudnia 2020 r. w ramach projektu „Razem dla Edukacji” zostały przeprowadzone warsztaty polonistyczne, warsztaty teatralno- krasomówczo- recytatorskie oraz lekcje historii, jak również dwa konkursy – Konkurs wiedzy na platformie Quizizz.com oraz konkurs recytatorski poezji Adama Mickiewicza i / lub Juliusza Słowackiego dla uczniów ze Społecznej Polskiej Szkoły im. R. Kapuścińskiego w Pińsku oraz dla uczniów z Zespołu Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. Wszystkie działania odbywały się w formie zdalnej.

Podczas warsztatów polonistycznych uczniowie zapoznali się z sylwetką Adama Mickiewicza oraz interpretowali jego wiersze. Skupiono się także na sylwetce i wierszach Juliusza Słowackiego. Ponadto interpretowano literackie i nieliterackie teksty oraz stosowano techniki argumentowania.

Uczniowie podczas lekcji historii zapoznali się z najważniejszymi informacjami związanymi z historią XIX wieku. Omówiono sylwetkę Tadeusza Kościuszki, Emilii Plater, Romualda Traugutta, jak również porozmawiano o warunkach życia pod zaborami, strajkiem dzieci we Wrześni oraz Wielkiej Emigracji.

W dniu 15 grudnia 2020 r. przeprowadzono konkurs na platformie Quizizz.com, którego temat brzmiał: „Polacy żyjący na Emigracji”. Młodzież z Pińska i Gorzowa Wlkp. pod okiem jury w składzie: Przemysław Dygas (przewodniczący), Helena Jaruticz (członek), Stanisław Piś (członek)  rozwiązywała odpowiedni test na platformie internetowej – wszystko w formie zdalnej.  Jury przyznało następujące nagrody: I miejsce – Julia Kowal, Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. oraz I miejsce – Stefan Jasiniefta, Społeczna Polska Szkoła w Pińsku
Celem warsztatów teatralno-krasomówczo-recytatorskich była popularyzacja sztuki oratorskiej oraz upowszechnienie kultury żywego słowa. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia poprawiające dykcję i wymowę. Mieli także okazję wystąpić przed kamerą, a później wraz ze specjalistami przeanalizować nagrany materiał. Efektem działań był konkurs recytatorski.

W dniu 21 grudnia 2020 r. przeprowadzono konkurs recytatorski wierszy Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Młodzież z Pińska i Gorzowa Wlkp. pod okiem jury w składzie: Paulina Maszkowska (przewodniczący), Helena Jaruticz (członek),  Bożena Jarosz-Jamrozik (członek) przygotowała recytacje wierszy wieszczów narodowych. Największą popularnością cieszyły się utwory Adama Mickiewicza.

Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Maja Andrzejewska, Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp.
II miejsce – Adrian Michalak, Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp.
III miejsce – Bartłomiej Borowiak, Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp.

I miejsce –  Alina Myszko, Społeczna Polska Szkoła w Pińsku
II miejsce – Krystyna Kiśluk, Społeczna Polska Szkoła w Pińsku
III miejsce – Daria Krywczun, Społeczna Polska Szkoła w Pińsku

Pomimo że spotkania odbywały się wyłącznie w formie zdalnej, to udało się zrealizować wszystkie założone cele oraz przedsięwzięcia. Nawiązana współpraca oraz przyjaźnie z pewnością przetrwają dłużej. Dzięki wspólnym zajęciom można było poznać bliżej kulturę Polski oraz przybliżyć sobie zwyczaje naszych przyjaciół z Białorusi.

Paulina Maszkowska
Koordynator projektu „Razem dla Edukacji”
Lubuski Oddział „Wspólnota Polska” w Gorzowie Wielkopolskim

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"