SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-01-05 Uroczystości pogrzebowe księdza profesora Romana Dzwonkowskiego Polska

Dzisiaj dobiegła ziemska wędrówka księdza profesora Romana Dzwonkowskiego, jednego z założycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", człowieka oddanego Polonii i Polakom żyjącym poza naszymi granicami, a zwłaszcza środowiskom kresowym. W Czerwinie koło Ostrołęki w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej odbyły się uroczystości pogrzebowe.

W imieniu władz państwowych udział w nich wzięli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak zaś w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.

Władze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" reprezentowali wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Krzysztof Łachmański, członek Zarządu Krajowego Sebastian Jaworowski i dyrektor Biura Zarządu Krajowego Tatjana Čepukoit.

Podczas uroczystości ogłoszono, że Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie ks. prof. Romanowi Dzwonkowskiemu za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za krzewienie polskiej kultury i oświaty wśród środowisk polonijnych, za działalność charytatywną i społeczną Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Order przekazał na ręce najbliższej rodziny Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski.

Dla Wspólnoty Polskiej był moralnym autorytetem i podporą w codziennych sprawach. Na Jego życzliwość i mądre rady mogliśmy zawsze liczyć. Pozostanie w naszej pamięci jako niezastąpiony mentor polonijnych idei i Przyjaciel pochylający się z troską nad najdrobniejszymi nawet potrzebami, które kierowaliśmy do niego ufając, że znajdzie dla nich właściwą miarę i rozwiązanie.

Odejście Księdza Profesora stworzyło pustkę, którą trudno będzie wypełnić. Pozostaje pamięć i dzieła o których w trakcie mszy żałobnej prezes Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski powiedział: dzięki Twojej pracowitości podkreślanej tu wielokrotnie nie zostawiasz nas samych. Dalej będziemy czerpać z Twojej mądrości, mamy Twoje książki, artykuły, wystąpienia. Ale czasy są niełatwe… Pamiętaj o nas wypraszając dla nas łaski, żebyśmy mogli nadal realizować wspólną misję.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"