SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-01-04 Msza święta żałobna za Śp. księdza profesora Romana Dzwonkowskiego Polska

Dzisiaj w pallotyńskim kościele pod wezwaniem Wieczerzy Pańskiej w Lublinie żegnaliśmy mszą świętą żałobną śp. księdza profesora Romana Dzwonkowskiego, który odszedł od nas w ubiegłym roku. Ksiądz Profesor był jednym z założycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", człowiekiem oddanym Polonii i Polakom żyjącym poza naszymi granicami, a zwłaszcza środowiskom kresowym.

Dla Wspólnoty Polskiej był moralnym autorytetem i podporą w codziennych sprawach. Na Jego życzliwość i mądre rady mogliśmy zawsze liczyć. Pozostanie w naszej pamięci jako niezastąpiony mentor polonijnych idei i Przyjaciel pochylający się z troską nad najdrobniejszymi nawet potrzebami, które kierowaliśmy do niego ufając, że znajdzie dla nich właściwą miarę i rozwiązanie.

Jesteśmy wdzięczni, że w dziękczynienie włączyło się wielu znakomitych ludzi, m.in. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik ordynariusz diecezji Metropolita Lubelski, Jego Ekscelencja Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki, Jego Ekscelencja ks. Biskup Wiesław Lechowicz delegat Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji Polski, ks. Zenon Hanas przełożony prowincji Chrystusa Króla, prof. Piotr Narecki prorektor KUL, prof. Arkadiusz Jabłoński dziekan wydziału nauk społecznych KUL, Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tomasz Różniak Skarbnik Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Dariusz Śladecki Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dr Anna Rumińska dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie, przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Teresa Misiuk Wojewódzki Kurator Oświaty w Lublinie przedstawicielka Ministra Oświaty i Nauki, księża profesorowie i wykładowcy, pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni, ksiądz proboszcz z rodzinnej parafii ks. Profesora Dzwonkowskiego, księża diecezjalni i zakonni, księża i bracia pallotyni przybyli z Polski i zza granicy, siostry zakonne, najbliższa rodzina ks. Romana Dzwonkowskiego wraz z Jego rodzonym bratem, przyjaciele, koleżanki, koledzy i znajomi, studenci Księdza Profesora i parafianie Wieczerzy Pańskiej i rodzimej parafii Zmarłego.

Pożegnanie w imieniu Wspólnoty Polskiej

Wspominając Księdza Profesora Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski powiedział:

Ekscelencje, Księża Biskupi, droga Rodzino Pallotyńska, Szanowni Bliscy, Drogi Księże Profesorze.

Po raz pierwszy w czasie naszej długiej znajomości nie dotrzymałeś słowa, byliśmy przecież umówieni za dwa dni, mieliśmy spotkać się w Warszawie dokąd miałeś przyjechać wespół z przyjaciółmi z Lublina, ze „Wspólnoty Polskiej”, gdzie razem z panem ministrem Ministerstwa Edukacji i Nauki Profesorem Przemysławem Czarnkiem mieliśmy po raz kolejny dziękować Ci, ale też rozmawiać o Twojej nowej książce, o niełatwej sytuacji na Wschodzie, o tym wszystkim co jest dniem codziennym naszej organizacji, która była również częścią Twojego życia.

Pan Bóg chciał inaczej… Trzeba się z tym pogodzić, chociaż jest wielki ból… Dlatego jestem ogromnie wdzięczny, że mogę w imieniu „Wspólnoty Polskiej” skierować te słowa pożegnania. Pożegnania do Ciebie Księże Profesorze jako członka założyciela „Wspólnoty Polskiej”, długoletniego członka jej najwyższych władz.

Pożegnania też trochę prywatne, gdyż przez kapłaństwo mojego brata pallotyna czuję się też częścią tej wspaniałej Rodziny, która była Twoim życiem. Ale przede wszystkim pożegnać jako wybitnego, prawego człowieka.

Kiedy dwa lata temu najwyższe władze „Wspólnoty Polskiej” ustanowiły w setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski Nagrodę im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, postawiły - przed komisją, która miała dokonać wyboru osób będących godnymi odebrać tę nagrodę – niełatwe zadanie. Miały to być osoby szczególnie zasłużone dla polskości poza granicami kraju, ale też osoby kierujące się w swoim życiu tym co Boskie i miłością do ojczyzny, do Polski. To nie było łatwe, kandydatów było wielu. Jednak decyzja komisji wbrew pozorom była jednoznaczna. Pierwszymi laureatami tej Nagrody, która została wręczona w dniach Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w sposób szczególnie uroczysty, zostali Premier Rzeczpospolitej Polskiej p. Mateusz Morawiecki i skromny ksiądz z Lublina. Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski.

Tylko dla osób, które nie znają Księdza Profesora mogło to być zdumiewające. Z jednej strony osoba, która jest znana, kierująca blisko 40-milionowym państwem, z drugiej zaś kapłan, bardzo skromny. Ale ci, którzy znali Księdza Profesora, wiedzą, że była to postać Wielka. My we „Wspólnocie Polskiej” wiedzieliśmy o tym.

Kiedy złożył Ksiądz Profesor podpis pod aktem powołującym naszą organizację – 31 lat temu, w lutym roku 1990 – rozpoczął wspólnie z tysiącami naszych członków i współpracowników, pracę nad podtrzymaniem polskości gdziekolwiek ona by nie była, poza granicami kraju. Oczywiście szczególnie na Wschodzie, tam gdzie największe trudności. Ale nie była to praca jedynie socjalna, to była praca, w której zawsze mianownikiem był Bóg, patriotyzm, tradycja, historia.

Księże Profesorze, dzięki Twojej pracowitości podkreślanej tu wielokrotnie nie zostawiasz nas samych. Dalej będziemy czerpać z Twojej mądrości, mamy Twoje książki, artykuły, wystąpienia. Ale czasy są niełatwe… Pamiętaj o nas wypraszając dla nas łaski, żebyśmy mogli nadal realizować wspólną misję.

W imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dziękujemy wszystkim obecnym w czasie nabożeństwa oraz tym, którzy łączyli się z nami drogą internetową.

Trumna z doczesnymi szczątkami Księdza Profesora zostanie przewieziona do Czerwina k. Ostrołęki, gdzie 5 stycznia 2021 roku o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej i złożenie w rodzinnym grobowcu.

Codziennie do dnia pogrzebu w kosciele pod wezwaniem Wieczerzy Pańskiej w Lublinie odmawiany jest Różaniec za Zmarłego o godz. 17:30. Będzie on transmitowany na YouTube parafialnym.


Msza święta za duszę śp. księdza profesora
Romana DzwonkowskiegoZdjęcia: Agata Pawłowska. Polonijna Agencja Informacyjna


Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski

Roman Dzwonkowski urodził się 30 listopada 1930 roku w Dzwonku – polski rzymskokatolicki duchowny, pallotyn, socjolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki.

W 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1961 roku ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1966 roku uzyskał na tej uczelni stopień doktora. Następnie habilitowany się w 1984 r. W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w historii Kościoła katolickiego w ZSRR i socjologii grup etnicznych.

Został wykładowcą na KUL oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W latach 1994-2001 wykładał także w seminarium duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie. Jest publicystą m.in. Radia Maryja. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski – kapłan i uczony oddany bez reszty duszpasterstwu Polaków na Wschodzie, niósł pomoc naszym rodakom w Związku Sowieckim, jeszcze w czasach, gdy działalność ta wymagała osobistej odwagi i wymagała podjęcia świadomego ryzyka. Jako jeden z 87 założycieli, był przy narodzinach Stowarzyszenia Wspólnota Polska” i stał się dla powstającej organizacji skarbnicą wiedzy o środowiskach polskich poza wschodnią granicą. W 1990 roku został wybrany do Rady Krajowej Stowarzyszenia pierwszej kadencji i pozostaje jej członkiem do dnia dzisiejszego.

Ksiądz Profesor Dzwonkowski całą swoją naukową działalność związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, badając dzieje Kościoła katolickiego na Wschodzie, poddając naukowej refleksji jego aktualną kondycję i rysujące się perspektywy. Wiele wysiłku poświęcił badaniu myśli Jana Pawła II, w tym szczególnie wystąpień Ojca Świętego do Polonii, które zgromadził we wznawianej przez „Wspólnotę Polską” publikacji.

Szczególną troskę Księdza Profesora Dzwonkowskiego budziła od lat sytuacja Polaków – wiernych Kościoła katolickiego na Wschodzie. Trudny i niekiedy bolesny problem obecności języka polskiego w liturgii, był przez Księdza Profesora niejednokrotnie publicznie podnoszony, a zranieni w swych uczuciach wierni mogli liczyć na jego zrozumienie i empatię i pomoc. Z jego inicjatywy, te skomplikowane problemy stawały się także przedmiotem zabiegów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński tak opisuje twórczość księdza Dzwonkowskiego:

„Ks. prof. Roman Dzwonkowski jest autorem licznych publikacji poświęconych Polsce i Polakom żyjącym poza granicami obecnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Kresów. Można śmiało powiedzieć, że jest to dorobek unikalny, a jego Autor to bez wątpienia nestor literatury kresowej. W swej twórczości ks. Profesor Dzwonkowski potrafi łączyć rzetelną wiedzę z przenikliwym zmysłem obserwacyjnym oraz – co nie jest bez znaczenia – z talentem literackim. Dzięki temu wszystkie pozycje Ks. Profesora czyta się zarówno z dużym zaciekawieniem jak i wielką przyjemnością. A gdy dziś obserwujemy coraz większe otwarcie wielu państw i społeczności na Polskę i polskość, to tym bardziej wydaje się uzasadnione dalsze drążenie problematyki kresowej, dzięki czemu swoje horyzonty poszerzają zarówno Polacy w kraju i za granicą, jak i te narodowości, które dawniej odnajdywały swoje miejsce w obrębie Rzeczypospolitej. Nie ma dziś autora, który tak wnikliwie i przez tyle lat (50!), rzetelnie i z zamiłowaniem przybliżałby Polskę, Polaków i polskość na kresach i w innych krajach jak Gruzja, Kazachstan czy Rosja, w których wielu Polaków, często wbrew własnej woli się znalazło, w których musieli stawić czoła wielu przeciwnościom, a jednak polskość zachować. Pomagała w tym z jednej strony dziedzictwo wspaniałej kultury polskiej, a z drugiej Kościół Katolicki, który dla wielu naszych rodaków pozostawał jedyną ostoją polskości”.

W 2018 roku ksiądz profesor Roman Dzwonkowski został uhonorowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nagrodą imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, zaś w 2000 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2010 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"