SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-12-30 List Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusza Piotra Bonisławskiego
Polska

Drodzy przyjaciele

Z serca dziękuję wszystkim Członkom, Pracownikom, Współpracownikom i Wolontariuszom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za wysiłki i starania, jakie Państwo włożyli w realizację naszej misji w tym trudnym 2020 roku. Dziękuję Pracownikom Biura Zarządu Krajowego, Biur Oddziałów terenowych, Domów Polonii, naszych Domów Polskich z zagranicy, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i Polonijnej Agencji Informacyjnej za zrealizowanie zaplanowanych projektów w trudnych warunkach „covidu”. Szczególne wyrazy szacunku i wdzięczności kieruję do moich Współpracowników z Zarządu Krajowego, a także Członków Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz Prezesów i Zarządów 22 Oddziałów „Wspólnoty Polskiej” i Dyrektorów Domów Polonii.

Mijający rok był bardzo trudny dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, jednak wszelkie problemy potrafiliśmy rozwiązywać tak, aby nasza organizacja mogła bezpiecznie dotrwać do momentu, kiedy wszystko wróci do normalności. Udowodniliśmy, że nie tylko jesteśmy skuteczni, ale też, że jesteśmy prawdziwą WSPÓLNOTĄ.

Na szczególne podkreślenie zasługują przeprowadzone z sukcesem szkolenia dla kilku tysięcy nauczycieli polonijnych, dzięki którym mogli oni kontynuować nauczanie swoich podopiecznych, opracowanie i wydanie kolejnych podręczników do nauczania języka polskiego w Ameryce Południowej, Ukrainie i Irlandii. Zorganizowaliśmy ważne konferencje dotyczące spraw kultury polonijnej, mediów czy oświaty w czasie pandemii. Kontynuujemy misję ośrodka dla repatriantów działającego w Domu Polonii w Pułtusku, do którego przybyła kolejna grupa naszych Rodaków z Kazachstanu.

Dzięki ofiarności i oddaniu naszych pasjonatów harcerstwa prowadziliśmy szkolenia drużyn na Białorusi. Kierowaliśmy również na Białoruś pomoc materialną, ze względu na występujące tam od kilku miesięcy nasilone represje i problemy z nimi związane.

Przeprowadziliśmy wyjątkowy Konkurs Recytatorski „Kresy 2020” skierowany do młodzieży polskiej ze Wschodu.

Pomimo wielu trudności odbyły się w Łomży już XX - Jubileuszowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły. W Domu Polonii w Pułtusku odbyło się Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego 2020 „Wspólnota Wartości”, w którym za pośrednictwem Internetu uczestniczyło ponad 12.000 uczestników.

Sukcesem w czasach wszechobecnych ograniczeń było zorganizowanie i bezpieczne przeprowadzenie XIV Zimowych Światowych Igrzysk Polonijnych, które odbyły się w Krynicy z udziałem zawodników polonijnych z 10 krajów. Organizowaliśmy również inne wydarzenia sportowe ze wsparciem naszych sprawdzonych partnerów, na czele z Polskim Komitetem Olimpijskim i samorządami lokalnymi.

Te i dziesiątki innych przedsięwzięć, których Państwo byli pomysłodawcami i organizatorami, opisywane były na portalach i profilach społecznościowych Polonijnej Agencji Informacyjnej, która, posiadając 237 korespondentów na całym świecie i publikując przez 365 dni w roku łącznie blisko 13 tysięcy informacji, stała się „głosem” i „trybuną” społeczności polonijnej.

Szczególne podziękowania kieruję do oddanych i sprawdzonych partnerów polonijnych i polskich z zagranicy. Wspólnie przeżyliśmy ten rok i wierzę głęboko, że następny będzie lepszy, ale też wiem, że razem potrafimy sprostać wyzwaniom, jakie nam przyniesie.

Raz jeszcze za wszystko dziękuję, a Państwu, Rodzinom i Przyjaciołom życzę zdrowia, bezpieczeństwa i wszelkiej pomyślności w 2021 roku.


Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"