SWP
2020-12-14 KONFERENCJA: KONDYCJA OŚWIATY POLONIJNEJ – STAN I POTRZEBY W WARUNKACH EPIDEMII Polska

W minioną niedzielę, z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Ministra Jana Dziedziczaka, odbyła się konferencja "Kondycja oświaty polonijnej - stan i potrzeby w warunkach epidemii". Organizatorami byli Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Kongres Oświaty Polonijnej.

Wystąpienie Ministra jana Dziedziczaka
Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za GranicąProgram konferencji


Otwarcie konferencji: 15.00 - 15.15

 •  Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 •  Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
 •  dr Jolanta Tatara – Prezes Kongresu Oświaty Polonijnej

Sesja I. Stan oświaty polonijnej podczas pandemii koronawirusa: 15.15 - 17.00

 • Katarzyna Władyka, Moderatorka konferencji – edukatorka, trenerka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Razem Młodzi Przyjaciele”
 • dr Jolanta Tatara, Prezes Kongresu Oświaty Polonijnej – przedstawienie wyników badań nt. kondycji oświaty polonijnej w czasie epidemii

Wystąpienia prelegentów

 • USA, Dorota Andraka,Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Nowym Jorku,  Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
 • Kanada, Ewa Iwanicka,  Dyrektor Polskiej Szkoły gr. 2 Związku Polaków w Kanadzie, Hamilton
 • Wielka Brytania, Maja Brodzińska, Dyrektor Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych
  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Londynie
 • Irlandia, Tomasz Bastkowski, Dyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie
 • Irlandia Północna, Agnieszka Zając, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej Ballymena, Forum Szkół w Irlandii Północnej
 • Niemcy, Ewa Miżejewska,Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld, Polska Macierz Szkolna
 • Czechy, Monika Plášková,  Dyrektor  Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej
 • Białoruś, Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi
 • Australia, Magdalena Delport, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville

 • Holandia, Agnieszka Lonska,DyrektorPolskiej Szkoły Sobotniej i Klubu Malucha w Oss, Forum Polskich Szkół w Holandii  
 • Francja, Ewa Matczak, kierownik Sekcji Polskiej w Lyonie
 • Litwa, Iwona Czerniawska, p.o.Dyrektora Liceum im. Adama Mickiewicza
  w Wilnie
 • Łotwa, Halina Smułko, Dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
  w Dyneburgu
 • Ukraina, Lesia Buhera, Dyrektor Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju
 • Kazachstan, Iwona Toczek,nauczycielka w Karagandzie delegowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Rosja, Aleksander Sielicki,PrezesPolskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego  „Jedność” w Krasnodarze
 • Dyskusja uczestników konferencji

 

Sesja II. Rekomendacje dot. wsparcia oświaty polonijnej: 17.00 - 18.35

 • Andrzej Bizoń, Moderator Sesji II – wieloletni Dyrektor Polskiego Gimnazjum
  im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, obecnie Zastępca Prezydenta miasta Karwina
 • Wystąpienia prelegentów
 • USA, Dorota Andraka,Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Nowym Jorku,  Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
 • Kanada, Ewa Iwanicka,  Dyrektor Polskiej Szkoły gr. 2 Związku Polaków w Kanadzie, Hamilton
 • Wielka Brytania, Maja Brodzińska, Dyrektor Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Londynie
 • Irlandia, Tomasz Bastkowski, Dyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie
 • Irlandia Północna, Agnieszka Zając, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej Ballymena, Forum Szkół w Irlandii Północnej
 • Niemcy, Ewa Miżejewska,Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld, Polska Macierz Szkolna
 • Czechy, Monika Plášková,  Dyrektor  Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej
 • Białoruś, Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi
 • Australia, Magdalena Delport, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville

 • Holandia, Agnieszka Lonska,DyrektorPolskiej Szkoły Sobotniej i Klubu Malucha w Oss, Forum Polskich Szkół w Holandii  
 • Francja, Ewa Matczak, kierownik Sekcji Polskiej w Lyonie
 • Litwa, Iwona Czerniawska, p.o.Dyrektora Liceum im. Adama Mickiewicza
  w Wilnie
 • Łotwa, Halina Smułko, Dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
  w Dyneburgu
 • Ukraina, Lesia Buhera, Dyrektor Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju
 • Kazachstan, Iwona Toczek,nauczycielka w Karagandzie delegowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Rosja, Aleksander Sielicki,PrezesPolskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego  „Jedność” w Krasnodarze
 • Dyskusja uczestników konferencji

 

 Podsumowanie i zamknięcie konferencji: 18.35 - 18.55

 • Katarzyna Władyka   Moderatorka
 • Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów