SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-11-23 Polonijne Biegi Niepodległości w Kells Polska

Iglica Lioyda w Kells to XVlll-wieczne szaleństwo w postaci doryckiej kolumny, zwieńczonej przeszkloną latarnią. Tutaj Polacy mieszkający w Kells wzięli udział w Polonijny Biegu Niepodległości, zainicjowanym przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i Polski Komitet Olimpijski.

Zachowując zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19 poszczególne rodziny startowały o ustalonych wcześniej godzinach. Organizatorzy Łowcy Sukcesów HUNTERS AC zapewniają, że nie jest to ostatni bieg z tego cyklu w Irlandii.

Polonijne Biegi Niepodległości to wydarzenie które ma za zadanie promowanie idei obchodów stulecia odzyskania Niepodległości Polski poza granicami Polski, oraz popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Krzysztof Pawłowski
Klub Sportowy Łowcy Sukcesów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"