SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-11-17 Bieg - Marsz Niepodległości w Czerniachowsku Rosja

Święto Niepodległości to jeden z tych ważnych momentów w ciągu roku. To także hołd złożony tym, którzy przelali krew za Niepodległość Ojczyzny. Jako aktywni fizycznie obywatele możemy uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości w sposób godny, czyli… w ruchu.

10 listopada 2020 roku członkowie Organizacji Niekomercyjnej „Dom Polski” w Czerniachowsku uczestniczyli w Biegu - Marszu Niepodległości. W grupach zgodnie z wiekiem - dzieci, młodzież i dorośli.

Na poamiątkę udziału w tym przedsięwzięciu uczestnikom przekazanomedale i dyplomy nadesłane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Polonijne Biegi Niepodległości to wydarzenie które ma za zadanie promowanie idei obchodów stulecia odzyskania Niepodległości Polski poza granicami Polski, oraz popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"