SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-11-12 III Polonijny Bieg Niepodległości w Pierwomajce Kazachstan

W śnieżnej aurze odbył się wielopokoleniowy bieg upamiętniający 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Polacy z Pierwomajki, Kamyszenki, Łozowoje i uczniowie języka polskiego z Domu Polskiego prowadzonego przez Stowarzyszenie Polaków Rejonu Astrachańskiego utrwalili pamięć o tym ważnym wydarzeniu.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"