2020-01-29 Program stypendialny dla Polonii im. gen Władysława Andersa Polska

Program umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

Program oferuje możliwość odbycia studiów wraz z comiesięcznym stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne).

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.


PROGRAM STYPENDIALNY - PODSTAWOWE INFORMACJE

DLA KOGO?

  • osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o jej przyznaniu, lub mających udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość)
  • planujących rozpocząć studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie bądź studia drugiego stopnia

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

16 STYCZNIA 2020 – 16 MARCA 2020

DLACZEGO PROGRAM STYPENDIALNY IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA?

  • bezpłatne studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim na uczelniach publicznych
  • comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  • roczny kurs przygotowawczy, dzięki któremu pogłębisz znajomość języka polskiego oraz wiedzę z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów i poznasz kulturę polską
  • europejski dyplom ukończenia studiów honorowany i rozpoznawalny na całym świecie

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl


Szczegółowe informacje dla wnioskodawców

Program Stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa

Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: polonia@nawa.gov.pl

Beata Domagała
telefon: 22-390-35-23
Anna Kołudzka-Stobbe
telefon: 22-390-35-25
Zofia Ślęzakowska
telefon: 22-390-35-52


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook