SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-01-28 O polonijnej nauce we Wspólnocie Polskiej Polska

O polonijnej nauce, wspieraniu polonijnych naukowców, przyszłości klubów studenta polonijnego, planowanych kongresach oraz forach naukowych dyskutowali dzisiaj we Wspólnocie Polskiej prezes Stowarzyszenia Dariusz Piotr Bonisławski i Przewodnicząca Komisji Nauki Rady Krajowej SW dr Agnieszka Niemczynowicz z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybitnym neurochirurgiem, panem profesorem Wojciechem Maksymowiczem.

Padły deklaracje współpracy przy organizacji przedsięwzięć naukowych przeznaczonych dla Polonii, programów stypendialnych, wymiany naukowej.

Należy pamiętać, że Wspólnota Polska jest organizatorem m.in. Światowego Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju stwarzającego przestrzeń dla wspólnego działania naukowców polskiego pochodzenia, nawiązywania kontaktów i dzielenia się wiedzą. Forum stanowi promocję polskiej nauki na świecie poprzez upowszechnianie dorobku i wiedzy Polonijnych naukowców.Profesor Wojciech Maksymowicz

Profesor nauk medycznych, neurochirurg. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od października 1997 r. do marca 1999 r. sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej.

W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Zasiadał w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

W latach 2007-2016 r. sprawował funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii. W latach 2016-2019 był prorektorem ds. Collegium Medicum UWM. Były członek zespołu doradczego do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jest również członkiem Rady Agencji Badań Medycznych i posłem na Sejm IX kadencji.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"