2020-01-25 Rada Patronacka Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Polska

Na posiedzeniu 25 stycznia 2020 Rada Krajowa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", działając na podstawie § 33 b ust.1 Statutu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz na wniosek Prezesa Stowarzyszenia wybrała jako członków Rady Patronackiej:

Andrzeja Kraśnickiego
Bp Wiesława Lechowicza
Profesora dr hab. Pawła Łączkowskiego
Profesora dr hab. n. med. Marka Rudnickiego
Dr Jarosława Szarka


Sylwetki członków Rady PatronackiejANDRZEJ KRAŚNICKI

Działacz sportowy, od 2010 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - organizacji partnerskiej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od 30 lat zaangażowany w organizację i popularyzację sportu – w tym polonijnego, w duchu idei olimpijskich które w Polsce mają już 90 letnią tradycję. Opowiada się za integracją „olimpijskiej rodziny” włączając w to polskie środowiska poza granicami kraju. Aktywnie wspiera merytorycznie i organizacyjnie wszystkie przedsięwzięcia Wspólnoty Polskiej upatrując w sporcie amatorskim elementu patriotycznych odwołań do chlubnych kart naszej historii, w których sport był czynnikiem konsolidującym i wyrażającym polskość. Współcześnie wsparcie PKOL włącza polonijny ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zawodnik juniorskiej i młodzieżowej kadry narodowej piłki ręcznej, następnie trener tej dyscypliny. W latach 2002–2005 prezes Polskiej Konfederacji Sportu. 15 stycznia 2006 prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce i działacz PKOl.


BP WIESŁAW LECHOWICZ

Duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii pastoralnej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w latach 2004–2008, biskup pomocniczy tarnowski od 2008, od 2011 delegat ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Niestrudzenie pielgrzymujący do Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie, wypełniając tym samym zadania Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą do których należy m.in. koordynacja duszpasterstwa, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach oraz współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. Uczestnik prac Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski za które został podniesiony przez Benedykta XVI do godności kapelana Jego Świątobliwości. Bp Wiesław Lechowicz wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa; Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).


PROF. DR HAB. PAWEŁ ŁĄCZKOWSKI

Współzałożyciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska, wieloletni członek władz Stowarzyszenia. Nauczyciel akademicki, polityk. Poseł na Sejm X, I i III kadencji, w latach 1992–1993 wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał stopień doktora z zakresu socjologii. Wieloletni pracownik naukowy UAM i Polskiej Akademii Nauk. W 1980 wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do 1989 pracował jako kierownik pracowni w Centralnym Ośrodku Oświaty i Postępu w Rolnictwie. Poseł na Sejm I i X kadencji. Wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej, przewodniczący Komitetu Społeczno-Ekonomicznemu przy Radzie Ministrów. W latach 1992 - 1999 przewodniczący PChD, zaś w latach 1999–2002 lider Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Po raz trzeci w Sejmie od 1997 do 2001, będąc posłem z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Przewodniczył Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Działacz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i przewodniczącym jego Komisji Socjologicznej. Profesor w Collegium Polonicum w Słubicach.


PROF. DR HAB. N. MED. MAREK RUDNICKI

Profesor chirurgii w University of Illinois w Chicago; Chairman, Dept. of Surgery Ross University School of Medicine, od wielu lat działacz polonijny integrujący zwłaszcza polskie środowisko medyczne pracujące poza granicami kraju. Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.in. w latach 2009-16 prezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, następnie prezes honorowy tej organizacji, prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Promotor lekarzy polskiego pochodzenia w krajach byłego bloku sowieckiego. Członek Collegium of Eminent Scientists zrzeszającego najbardziej prominentnych przedstawicieli polskiej nauki na emigracji. Pełni funkcję Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej „Wiadomości Lekarskich”. Prowadzi Polsko Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi “Amber Coalition”. Był inicjatorem i współorganizatorem skutecznych akcji środowisk polonijnych protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków. Organizator Międzynarod. Konferencji „Patriotism, Heritage and Medicine” kierowanych do środowisk poza polonijnych a upamiętniających wkład lekarzy i ludzi świata medycyny w odzyskanie niepodległości polski oraz walkę z najeźdźcami podczas II Wojny Światowej.


DR JAROSŁAW SZAREK

Historyk i publicysta, od 2016 prezes Instytutu Pamięci Narodowej blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w projektach o historycznej tematyce. Popularyzator nowożytnych dziejów Polski akcentujący rolę naszego państwa w kluczowych momentach historii takich jak np. powstrzymanie komunistycznej ekspansji w wyniku bitwy warszawskiej. Jak sam twierdzi IPN to jest miejsce szczególne. Naszym zadaniem jest przekazać pamięć o polskim dziedzictwie, co wpisuje się w zadanie Wspólnoty Polskiej popularyzowania wiedzy o kulturze i historii Polski a tym samym podtrzymanie narodowej tożsamości Polonii.

Studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jako student UJ po wprowadzeniu stanu wojennego pomagał internowanym. Kolportował i drukował podziemną prasę. W latach 1985–1989 był drukarzem Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego. Od 1981 r. współpracował z Miejską Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Czechowicach-Dziedzicach, W latach 1992–1997 poświęcił się dziennikarstwu popularyzującemu dzieje Polski. W 2000 zatrudniony w oddziale krakowskim IPN, współautor serii popularnonaukowej Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL oraz książek dla dzieci Kocham Polskę.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook