SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2019-12-16 POLACY NA SYBERII OD XIX DO XXI WIEKU Polska

Zapraszamy do udziału konferencji popularno-naukowej pt. "Polacy na Syberii od XIX do XXI w.", która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. Organizatorem konferencji jest Centrum Wiedzy o Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


Konferencja rozpocznie się o godz. 10.15. w Sali Lustrzanej na II p. Domu Polonii
przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie.


W programie oprócz referatów naukowych, m.in. spotkanie z autorem książek o Syberii dr. Eugeniuszem Siemionowem „Polacy w Buriacji” oraz „Polscy zesłańcy polityczni w Buriacji” oraz dr. hab. Sergiuszem Leończykiem prof. UPH, autorem książek „Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”, „Cmentarze polskie na Uralu i Syberii”, „Syberyjskie peregrynacje. W poszukiwaniu zaginionej tożsamości”.


Konferencja jest finansowana ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


PROGRAM KONFERENCJI

10:15 – 10:20
Otwarcie konferencji - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski

10:20 – 10:35
Słowo wstępne
prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, przewodniczący Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

10:35 – 10:50
Polskie badania w Jakucji na przełomie XIX i XX wieku
dr Karolina Kondracka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

10:50 – 11:05
Dobrowolne osadnictwo Polaków na Syberię na przełomie XIX–XX w. Włościanie, robotnicy, kolejarze, inteligencja
dr hab. prof. UPH Sergiusz Leończyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

11:05 – 11:20
Miejsca katorgi na Zabajkalu w XIX w.
dr Eugeniusz Siemionow, Wschodnio-Syberyjski Państwowy Instytut Kultury w Ułan-Ude

11:40 – 11:55
Ale mi wolno tylko smutnym wędrowcem być – trasa syberyjskiej wędrówki Ludwiki Biesiadowskiej
dr hab. Jolanta Załęczny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku, Muzeum Niepodległości w Warszawie

11:55 – 12:05
Powstanie zabajkalskie - zapomniana historia
mgr Krzysztof Żabierek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12.05 – 12.20
Działalność gospodarcza polskich zesłańców na Zabajkalu w drugiej połowie XIX w.
dr Eugeniusz Siemionow, Wschodnio-Syberyjski Państwowy Instytut Kultury w Ułan-Ude

12:20 – 12:35
Muzyka i folklor polski na Syberii XIX-XXI w.
dr Artem Chernyshev, nauczyciel historii w XXXIX Liceum im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie

12:55 – 13:10
Liczebność Polaków w okresie I wojny światowej na Syberii
dr Jan Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

13:10 – 13:25
Wojsko polskie na Syberii
prof. dr hab. Adam Dobroński, Uniwersytet w Białymstoku

13:25 – 13:40
Dzieje Szkoły polonijnej w Abakanie 1994–2019
Swietłana Goreva, studentka II roku I stopnia, Instytut Historii UPH w Siedlcach

13:40 – 13:55
Odrodzenie parafii katolickiej w Abakanie na przełomie XX–XXI w.
Jana Kabardina, studentka III roku I stopnia, Instytut Historii UPH w Siedlcach

13:40 – 13:55
Promocja polskiej kultury w Buriacji
mgr Maria Iwanowa, Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków w m. Ułan-Ude „Nadzieja”

13:55 – 14:05
Oblicza syberyjskich wspomnień – różne formy na utrwalenie zesłania
mgr Paweł Kosieradzki, doktorant Instytutu Historii UPH w Siedlcach

14:05 – 14:20
Pochodzenie kresowe Polaków
dr Rafał Lange, adiunkt w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, nauczyciel akademicki

14:20 – 15:00
Polityka państwa polskiego wobec Polaków na Syberii
mgr Marek Zieliński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, b. Konsul Generalny RP w Irkucku

14:20 – 15:00
Dyskusja
dr hab. prof. UPH Sergiusz Leończyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Podsumowanie konferencjiCentrum Wiedzy o Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dom Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64


Centrum Wiedzy o Polonii to biblioteka polonijna z jednym z największych księgozbiorów dotyczących historii Polski i Polaków poza granicami kraju. Posiada w swoich zbiorach ponad pięć i pół tysiąca pozycji książkowych, czasopism i materiałów audiowizualnych gromadzonych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku jego istnienia.

W naszych zbiorach posiadamy unikatowe wydania i publikacje, dokumentujące los Polaków i Poloniiw najodleglejszych zakątkach świata, takich jak Ameryka Południowa, Australia czy Azja.

Znaczna część zbiorów prezentuje dorobek naukowy wielu pokoleń Polaków przebywających na emigracji lub zesłanych przez władze okupujące z terytorium Polski w XIX i XX wieku. Woluminy opisują cichą, nieraz bardzo trudną i bolesną historię Polaków zesłanych na ziemie Syberii i stepy Kazachstanu, w tym wspomnienia i opisy pierwszych dni na zesłańczej ziemi.

W zbiorach Centrum znajdziemy „białe kruki” prezentujące dorobek polskiej emigracji z XIX wieku w Paryżu m.in. Hotelu Lambert oraz emigracji XX-wiecznej, związanej z dwoma dużymi ośrodkami w Londynie i Nowym Jorku. Niezwykle cenne są opracowania dotyczące działalności Polonii m.in. w Mandżurii i Japonii, bo pokazują procesy aklimatyzacyjne i sukcesy naszego narodu w innym kręgu kulturowym z zachowaniem polskiej tradycji i języka.

Pozycje gromadzone w zbiorach bibliotecznych Centrum Wiedzy o Polonii są na bieżąco katalogowane w jasny i przejrzysty sposób w nowoczesnym katalogu on-line, dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dzięki czemu łatwo i szybko można odszukać interesujące nas informacje. Katalog obejmuje tytuły, zdjęcia okładek, zagadnienia tematyczne oraz spis treści gromadzonych pozycji.

W ramach działalności Centrum Wiedzy o Polonii odbywają się konferencje i spotkania tematyczne z przedstawicielami świata nauki zajmującymi się Polonią i dokumentującymi losy Polaków poza granicami kraju. Centrum Wiedzy o Polonii jest miejscem specjalistycznych spotkań bibliotekarzy polonijnych, jak również młodzieży i studentów polonijnych.

Centrum oprócz źródła wiedzy w postaci zbiorów bibliotecznych, jest miejscem spotkań, przestrzeń wzajemnej wymiany informacji oraz platformę promocji dobrych praktyk, w szczególności inicjowania działań na rzecz pielęgnowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i poza nim.

Zapraszamy do Centrum Wiedzy o Polonii – miejsca niezwykłego, które łączy wiedzę i bogate doświadczenia Polaków ze Wschodu i z Zachodu w sercu ich Ojczyzny – w Warszawie.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"