2019-12-03 Warsztaty z mazura i kujawiaka czyli ćwiczenie uczyni cię mistrzem Polska

Polonia z Ameryki Południowej liczną grupą zjawiła się w naszej Ojczyźnie. W ramach działań Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" naukę, warsztaty i szkolenia odbywają jednocześnie nauczyciele i tancerze. Dzisiaj podglądamy drugą grupę, dla której odbyły się pierwsze warsztaty taneczne uczestników szkolenia z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk z Brazylii i Argentyny.

W dniach od 1 do 8 grudnia 2019 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk odbyło się szkolenie dla choreografów i tancerzy z Ameryki Południowej. W ramach działań organizacji Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” grupa polonijna wzięła udział w Warsztatach Polskich Tańców Ludowych i Narodowych, ukierunkowanych na doskonalenie techniki oraz wykonawstwa narodowych i regionalnych tańców polskich.

Polonijni goście z południowej części Brazylii i Argentyny, współpracujący na co dzień z grupami folklorystycznymi kultywującymi polskie tradycje muzyczne, byli reprezentantami zespołu folklorystycznego „Kalina” z Nova Prata, zespołu „Jupem” z Erechim, „Auresovia” z Aurea, Zespołu Pieśni i Tańca „Polonia” z Porto Allegre, „Nasza Mała Polska” z Obera-Missiones, „Nasz balet” z Apostoles-Missiones, „Chabry i Maki” z São Paulo, „Karolinka” z São Mateus do Sul, „Warta” z São Bento do Sul, „Kraków” z Rio Claro do Sul, oraz zespołu „Polski ogień” z Guarani das Missoes, „Mazury” z Mallet i „Stokrotki” z Buenos Aires.

Zajęcia w zakresie nauczania Mazura – dynamicznego i żywiołowego tańca wywodzącego się z regionu mazowieckiego, poprowadził Jarosław Świątek – kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Aleksandra Żaczkova przekazała uczestnikom szkolenia wiedzę i umiejętności dotyczące Kujawiaka. Technikę i poprawność elementów tanecznych szybkiego, wirowego Oberka doskonaliła wśród tancerzy Sabina Szybka. Uczestnicy warsztatów – choreografowie i wieloletni tancerze polonijnych zespołów z Argentyny i Brazylii, poszerzyli swoje umiejętności również z wybranych, regionalnych tańców południowej części Polski. Zajęcia w tym zakresie poprowadzili Marek Świeca i Krystian Olszowski. W programie szkolenia nie zabrakło warsztatów nauki polskich pieśni oraz języka polskiego, które przeprowadził Piotr Hankus. Tygodniowy udział uczestników w warsztatach przypieczętowany został certyfikatem tego wydarzenia. Ciekawym elementem polonijnego spotkania był udział gości w koncercie laureatów Konkursu Młodych Choreografów, który odbył się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 8 grudnia.

Przyjazd do Polski i siedziby Zespołu „Śląsk” z pewnością pozostanie w pamięci uczestników szkolenia jako wyjątkowy. Warsztaty taneczne, połączone z nauką polskich pieśni regionalnych i języka polskiego, były wartością i symbolem powrotu do korzeni, do historii i rodzinnego kraju. Stanowiły ważny akcent kulturowy spotkania z Ojczyzną i trwania w polskiej tożsamości.

KUJAWIAKWarsztaty prowadziła pani Aleksandra Żaczkova. Uczestnicy powtarzali podstawy kujawiaka, którego będą jeszcze udoskonalać. Po południu będą ćwiczyć mazura.


MAZUR

Kolejnym tańcem, którego znajomość mogli udoskonalić choreografowie z Ameryki Południowej był mazur. Warsztaty prowadził sam Jarosław Świątek - kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, znany już niektórym uczestnikom z Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie.Zdjęcia: Joanna Grabek © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


PATRONAT MEDIALNYSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook