SWP
2019-10-07 15-lecie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech Węgry

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech obchodzi 15 lecie istnienia. Z tej okazji jej dyrektor Anna Lang odebrała z rąk wiceprezez Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Hanny Gałązki, brązowy medal Wspólnoty Polskiej.

W podziękowaniu dyrektor Lang stwierdziła, że merytoryczne i finansowe wsparcie Wspólnoty Polskiej umożliwia placówce rozwój, odnoszenie sukcesów, nauczycielom podnoszenie kwalifikacji, przyczyniając się do wzmocnienia relacji między szkołą a rodzicami, zaś nowe projekty edukacyjne - jak chociażby "Szkoła 6.0" - stanowią źródło nieustającej inspiracji, nadającej kierunek coraz to nowym celom.Szkoła Polska na Węgrzech


Szkoła Polska na Węgrzech jest placówką, mającą status szkoły o charakterze uzupełniającym, która na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych działa w oparciu o obowiązujące przepisy węgierskiego systemu edukacyjnego. Jest szkołą prowadzącą naukę zarówno języka polskiego jako ojczystego, jak i dziedziczonego oraz obcego. Siedziba szkoły znajduje się w Budapeszcie, w X dzielnicy (Kőbánya), przy ulicy Állomás 10. Aktualnie w skład szkoły wchodzi 11 oddziałów nauczania, które znajdują się w różnych miejscowościach na terenie całych Węgier (Budapeszt, Dunaújváros, Csór, Gödöllő, Kaposvár, Pécs,Szentendre, Székesfehérvár,Tatabánya, Veszprém). Kształcenie w szkole obejmuje dwa poziomy: szkołę podstawową (nauczanie w klasach 1-8) i szkołę średnią ( nauczanie w klasach 9-12). Edukacja dotyczy języka polskiego i wiedzy o Polsce. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania zgodny z węgierskimi wymogami oświatowymi. Oceny z języka polskiego uzyskane przez uczniów są honorowane przez szkoły węgierskie i za zgodą rodziców wpisywane na świadectwa szkoły węgierskiej. Poza tym uczniowie uczęszczający do naszej szkoły mogą zostać zwolnieni z obowiązku uczenia się drugiego języka obcego na rzecz języka polskiego- tym samym język polski stał się jednym z przedmiotów uznawanych na świadectwie maturalnym. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, estetycznych salach lekcyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów