2019-10-06 IV Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych Hiszpania

W Madrycie kończy się IV Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych.

W podsumowaniu trzech dni obrad prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski podkreślił jaką wagę zarówno dla państwa polskiego jak i Wspólnoty Polskiej ma edukacja polonijna.

Przywołał projekty i programy Stowarzyszenia mające ułatwić jej rozwój jak chociażby najnowszy "Szkoła 6.0" - platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi, "Jest nas 60 milionów" - kampanię mającą na celu poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych i budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków oraz szereg instrumentów w postaci szkoleń, konferencji, warsztatów podnoszących kompetencje nauczycieli polonijnych.

Zadaniem szkół polskich na świecie jest poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii, popularyzowanie wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim. Takie holistyczne podejście do wiedzy o Ojczyźnie musi spotkać się z atrakcyjną dla dzieci i młodzieży formą nauczania, stąd też obowiązek stałego dostosowywania metod dydaktycznych do potrzeb młodych Polaków. Prezes Bonisławski wyraził przekonanie, że jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i pomysłom polonijnych nauczycieli. Zachęcał do współpracy przy opracowywaniu nowych programów i do uczestnictwa w już istniejących.

Wspólny wysiłek podniesie poziom edukacji polonijnej na nowy poziom, zaś spotkania takie jak miniona Konferencja pozwolą te wysiłki uporządkować, stąd nadzieja na kolejne jej edycje w przyszłości.

Na zakończenie zebrani na Konferencji nauczyciele odebrali certyfikaty uczestnictwa i gratulacje za ich codzienną pracę i zapał w krzewieniu polskości w krajach zamieszkania.
Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna

PEŁNA RELACJA Z KONFERENCJIOrganizatorem Konferencji jest
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.
KONFERENCJĘ METODYCZNĄ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
PATRONATEM MEDIALNYM OBJĘŁA
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook