2019-07-02 Poznań zaprasza na Letnią Akademię Kultury i Języka Polskiego Polska

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego - Poznań 4-17 sierpnia 2019. etnia Akademia w Poznaniu skierowana jest do Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski w krajach Europy Zachodniej. Jest to atrakcyjna formuła wakacyjnej edukacji dla dorosłych, a także możliwość pełniejszej asymilacji z Ojczyzną Przodków poprzez udział w intensywnych dwutygodniowych warsztatach kulturowych i językowych.

Integracyjna formuła Letniej Akademii, sprzyja nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.

DO POBRANIA: Zaproszenie / PDF

PROGRAM LETNIEJ AKADEMII KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W POZNANIU

Test kwalifikacyjny i podział na grupy zaawansowania językowego.
Lektoraty z języka polskiego prowadzone przez doświadczonych nauczycieli języka polskiego.
Warsztaty i wykłady o tematyce historyczno kulturowej.
Konsultacje językowe.
Wycieczki integracyjno krajoznawcze po Poznaniu i Wielkopolsce, które umożliwią uczestnikom pełniejsze uczestnictwo w bogactwach dziedzictwa i kultury narodowej Polski oraz czas na rekreację.

DO POBRANIA: Program Akademii / PDF

ORGANIZATOR

Organizatorem Letniej Akademii Kultury i JęzykaPolskiego w Poznaniu
jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział WIelkopolski

Organizatorzy zapewniają

 1. Zakwaterowanie ( pokoje dwuosobowe w Domu Studenckim w Poznaniu).
 2. Wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje).
 3. Program merytoryczny (lektoraty języka polskiego, wykłady, warsztaty).
 4. Kadrę wykwalifikowanych lektorów ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykładowców akademickich).
 5. Prohram uzupełniający (kulturalno turystyczny, rekreacyjny, integracyjny).
 6. Materiały pomocnicze oraz zaświadczenia o ukończeniu Letniej Akademii.

Koszty podróży.

Uczestnicy Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego w Poznaniu pokrywają koszty podróży we własnym zakresie.

Przyjazd do Poznania / wyjazd uczestników.

PRZYJAZD: 4 sierpnia 2019 r. (niedziela) pierwszy posiłek to kolacja.
WYJAZD: 17 sierpnia 2019 r. (sobota) po obiedzie.

Wymagania.

 1. Pochodzenie polskie.
 2. Zamieszkiwanie w jednym z krajów Europy Zachodniej
 3. Podstawowa znajomość języka polskiego.
 4. Wiek: powyżej 18 lat.
 5. Wypełnienie karty zgłoszenia (jest w załączniku).
 6. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
 7. Każdy uczestnik szkolenia proszony jest o wykupienie ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

PROSIMY .

Czytelnie wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie przesłać na adres naszego Oddziału faxem lub e-mailem: Stary Rynek 51, 61-772 Poznań, tel. / fax. (+48.61) 853-19-61, tel. (+48.61) 852-71-21),
E-MAIL: poznan@swp.org.pl

DO POBRANIA:Karta zgłoszeniowa Akademii / PDF

NA ZGŁOSZENIA OCZEKUJEMY DO dnia 12 lipca 2019 r.


Uwaga!

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do Letniej Akademii zdecyduje weryfikacja karty uczestnika oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook