SWP
2019-06-13 VIII ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W TORUNIU. Polska

Rozpoczął się VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Toruniu.

Uroczysta inauguracja odbyła się w staromiejskim ratuszu. Wzięli w nim udział przybyli na Zjazd nauczyciele szkół polskich i polonijnych oraz doradcy Lokalnych Ośrodków Metodycznych – z 28 krajów, pięciu kontynentów świata - oraz grono szacownych gości w tym m.in. Dariusz Piontkowski Minister edukacji Narodowej, Anna Zalewska, europoseł, do niedawna Minister Edukacji Narodowej, Janina Sagatowska Przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polonią i Polakami za Granicą, Małgorzata Kopiczko, senator reprezentująca Komisję Nauki Edukacji i Sportu, doktor Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

W roli gospodarzy zaś Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, po czym rozpoczęły się okolicznościowe wystąpienia.WYSTĄPIENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I NAGRODA SPECJALNA NAUCZYCIELA ROKU

Uroczysta inauguracja odbyła się w staromiejskim ratuszu. Jednym z jej punktów było wystąpienie niedawno mianowanego Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, którego witano szczególnie serdecznie jako orędownika edukacji polonijnej. To jemu przypadło uroczyste otwarcie – przecięcie wstęgi i złożenie pierwszego podpisu na pamiątkowej tablicy.

Minister Anna Zalewska, która w czasie całej swojej kadencji wspierała oświatę polską poza granicami kraju i jak twierdziła w przemówieniu nadal to będzie czynić, tyle tylko, że jako europosłanka, otrzymała Nagrodę Specjalną w konkursie Polonijny Nauczyciel Roku

Za zainteresowanie problemami oświaty polonijnej i czynny udział w zjazdach, konferencjach i dyskusjach (dzisiejsza obecność była tego przykładem), za wdrażanie projektów służących oświacie polonijnej w zakresie wsparcia metodycznego, dzięki którym przeszkolono ponad 3 tysiące nauczycieli, wdrożenie projektu Rodzina Polonijna oraz rozpoczęcie prac nad regulacjami umożlwiającymi awans zawodowy dla nauczycieli polonijnych.

Nagrodę wręczył Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej doktor Joanna Tatara.POLONIJNY NAUCZYCIEL ROKU

Rozdanie nagród Polonijny Nauczyciel Roku zawsze budzi dreszcz emocji. W edycji 2019 laureatami tego zaszczytnego wyróżnienia zostali: Maria Półtorak – socjolog, nauczyciel wiedzy o Polsce z Paryża; Daniel Zatorski – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce w Kazachstanie; Julia Sierkowa – dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej na Ukrainie.

Rodzina, Szkoła i Kościół

Tematem wiodącym tegorocznego Zjazdu są trzy filary polskości poza granicami: Rodzina, Szkoła i Kościół. To obszary życia bez których trudno wyobrazić sobie Polaków na obczyźnie, jednak nie należy zapominać, iż ten chwalebny, tradycyjny model może być zagrożony i tylko od nas zależy czy przetrwa próbę czasu.

Nad programem Zjazdu rozwijającym tą myśl czuwała Rada w składzie: Senator Janina Sagatowska Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Sebastian Kęciek Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Adam Hlebowicz Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, Tadeusz Pilat Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Jolanta Tatara Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, Anna Radecka Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Hanna Kaczmarczyk Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie w Wiedniu oraz profesor Agata Roćko z Instytutu Badań Literackich PAN oraz trener – ekspert ODN Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Okolicznościowe wystąpienia mieli europosłanka Anna Zalewska, prezes IPN doktor Jarosław Szarek, profesor Jerzy Bralczyk, Jolanta Tatara,.Orły Niepodległości

Tadeusz Pilat Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wręczył senator Janinie Sagatowskiej najwyższe wyróżnienie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Orły Niepodległości.

Po laudacji usłyszeliśmy okolicznościowy wykład Laureatki „Rodzina, szkoła i kościół filarem polskości poza granicami Rzeczypospolitej” w trakcie którego podzieliła się ze słuchaczami swoim wieloletnim doświadczeniem w kontaktach z polską i polonijną oświatą oraz wartościami konstytuującymi naszą tożsamość na obczyźnie.

Część oficjalną inauguracji Zjazdu zakończył koncert.Relacja: Polonijna Agencja Informacyjna

Zdjęcia © Agata Pawłowska PAIPORTAL ZJAZDU


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów