2019-03-28 Wizyta delegacji Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Chicago Stany Zjednoczone Ameryki

Trwa wizyta delegacji Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Chicago.

W czwartek, 27 marca, prezes Stowarzyszenia Dariusz Piotr Bonisławski, członek zarządu, skarbnik Tomasz Różniak i dyrektor programowy ODN SWP Katarzyna Czyżycka spotkali się z zarządem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, na czele którego stoi prezes James Robaczewski oraz dyrektorami Muzeum Polskiego w Ameryce, z którymi wspólnie zwiedzili tą wyjątkową placówkę.

Jedną z głównych atrakcji dla zwiedzających jest wystawa poświęcona I.J. Paderewskiemu, z której przedstawiamy krótką relację fotograficzną.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z Domu Podhalan z prezesem Związku Podhalan w Chicago Józefem Cikowskim oraz udział w audycji Radia Deon.

Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce - Polish Roman Catholic Union of America

to najstarsza - założona 3 października 1873 roku w Detroit w stanie Michigan - organizacja polonijna w USA o charakterze „bratnim”. Po dwóch latach działalności siedzibę przeniesiono do Chicago i do dzisiaj mieści się w budynku, który powstał 100 lat temu w starej polskiej dzielnicy na tzw. trójkącie polonijnym, opisywanej w dokumentach jako "osada polska". Obecnie budynek ZPRKA zarejestrowany jest jako jeden z zabytków miasta Chicago.

W 1897 roku zdecydowano, że do Zjednoczenia mogą wstępować kobiety. Warto znaczyć, że było to podejście nowatorskie, bo dopiero 20 lat później Amerykanki mogły działać w organizacjach społęcznych.

Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce skupia w swoich szeregach ponad 60 tys. członków, którzy mają polskie korzenie. Dzieli się na 10 okręgów zlokalizowanych w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych. Każdy z okręgów podzielony jest na towarzystwa, których jest około 400. Jest organizacją niedochodową, która oferuje swoim członkom ubezpieczenia na życie, zdrowotne i emerytalne.

W 1935 roku członkowie ZPRKA podjęli decyzję o założeniu archiwum i muzeum Zjednoczenia. Pierwsze muzeum zostało otwarte w 1937 roku, w jednym z pokojów w budynku siedziby Zjednoczenia przy ulicy 984 N. Milwaukee Avenue w Chicago. Obecnie znajduje się tam pokój Ignacego Jana Paderewskiego. W latach 60. ubiegłego wieku muzeum stało się samodzielną organizacją i zmieniło nazwę na Muzeum Polskie w Ameryce. Muzeum i jego archiwum pozostały w tym samym budynku.

Obecnie Muzeum jest największą tego typu instytucją polonijną w Stanach Zjednoczonych. W jego zbiorach możemy zobaczyć m.in. konstytucja Zjednoczenia, ręcznie spisaną w 1882 roku przez jednego z założycieli organizacji Jana Warzyńskiego, dokumenty założenia korporacji Polish Roman Catholic Union of America wydane przez stan Illinois w 1887 roku. Są tam też ręcznie pisane protokoły spotkań członków Zjednoczenia z przełomu XIX i XX wieku. Dzięki tym materiałom można zobaczyć, jak niegdyś działała Polonia w Ameryce.

Prezesem ZPRKA od 2010 r. jest Joseph Drobot.


Związek Podhalan w Północnej Ameryce, ZPPA - Polish Highlanders Alliance of North America

to założona w roku 1929 w Chicago organizacja skupiająca niemal wszystkie koła, kluby, związki i stowarzyszenia Podhalan w Stanach Zjednoczonych.

Większość chicagowskich górali zamieszkuje południowe dzielnice miasta, a największe ich skupisko znajduje się przy ulicy Archer Avenue, gdzie też mieści się główna siedziba ZPPA – "Dom Podhalan".

Podhalanie w Chicago wydają własne pismo "Podhalanin", mają też swoje programy radiowe, jak "Gawędy", "Poezja i muzyka góralska", czy "Na góralską nutę" wszystkie ze stacji WPNA 1490 AM. Na łamach Dziennika Związkowego w każdą środę ukazuje się "Kronika podhalańska".


Radio DENON

Radio Deon jest polonijną rozgłośnią z Chicago. Początki radia sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to pierwsze audycje przygotowywali ojcowie jezuici mieszkający w domu przy Avers. Dziś redakcja Radia Deon informuje swoich słuchaczy o najnowszych wydarzeniach ze świata kultury, polityki, Polonii oraz religii. Prezentuje fakty oraz ciekawe historie związane z trudami i radościami codziennego życia na emigracji. Pokazuje jak żyją Polacy w USA i jest z mikrofonem wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.

Radio Deon działa przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago. Współpracuje z Radiem Watykańskim, portalem społecznościowo-informacyjnym DEON.pl z Krakowa oraz najstarszym wydawnictwem katolickim w Polsce – WAM. W aglomeracji Chicago Radia Deon można słuchać na fali radiowej WNWI 1080 AM od poniedziałku do piątku od północy do 11:00 przed południem. Radio nadaje również całodobowy program w Internecie.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook