SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2018-10-10 Spotkanie młodzieży polskiego pochodzenia Polska

9 października 2018 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie młodzieży polskiego pochodzenia, w którym uczestniczyli dotychczasowi stypendyści, wolontariusze działający przy Stowarzyszeniu oraz nowe osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach integrujących młodzież.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się bliżej z działalnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz działaniami dedykowanymi młodzieży.

Zaprezentowany został program stypendiów dla uczniów i studentów polskiego pochodzenia wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem kto i w jaki sposób może o nie aplikować. Więcej o programie można przeczytać na stronie "Stypendia".Wolontariusze opowiedzieli o swojej dotychczasowej działalności wolontariackiej na rzecz środowiska Polaków i Polonii realizowanej przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, o możliwościach, korzyściach, ale także swoich oczekiwaniach od wolontariatu. Więcej o wolontariacie we Wspólnocie Polskiej można przeczytać na stronie "Wolontariat".

Jeden ze studentów tworzących grupę aktywnej młodzieży, która od roku działała przy Stowarzyszeniu, przedstawił także projekt Klubu Studenta Polonijnego powstającego przy Stowarzyszeniu, który pozwoliłby na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz dałby studentom możliwość zaplanowania ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenia różnorodnych doświadczeń i stworzyłby szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.

Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, zachęcający studentów do wolontariatu na rzecz ich instytucji, prezentując interesujące wydarzenia, które będą organizowane przez RODM w Warszawie w najbliższym czasie.Spotkanie zakończyło się mini warsztatem, którego celem było wypracowanie wspólnych pomysłów na wydarzenia i aktywności interesujące studentów, odpowiadające ich potrzebom. Padły pierwsze interesujące propozycje, takie jak szkolenia podnoszące kompetencje, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i dziedzin życia społecznego, wspólne wyjazdy pozwalające na poznanie polskiej kultury i tradycji ale też spotkania z innymi grupami młodzieży polonijnej działającymi w innych krajach. Ważnym ustaleniem młodzieży była potrzeba cyklicznych spotkań.

W odpowiedzi na ostatni postulat uzgodniono wspólnie, że spotkania będą się odbywały dwa razy w miesiącu, zawsze we wtorki o 18.00 i już teraz zapraszamy na kolejne - we wtorek 23 października o godzinie 18:00, oczywiście w Domu Polonii im. Prof. A. Stelmachowskiego, przy Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"