SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2018-06-06 III Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych Francja

Organizatorem III Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partner polonijny – Macierz Szkół Społecznych z Francji

Spotkanie jest kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni eksperci poczynając od pani profesor Haliny Grzymały – Moszczyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pani profesor Agaty Roćko z Polskiej Akademii Nauk aż po kadrę ODN SWP.

W ramach proponowanych bloków tematycznych będziecie Państwo mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu: edukacji dzieci dwujęzycznych, rozmów z rodzicami uczniów szkół polonijnych, wzbudzania motywacji u uczniów i rodziców oraz aktywnych metod pracy. W każdej z proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.


Dzień 1
III Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych. w Paryżu


Oficjalnej inauguracji III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu dokonał Prezes StowarzyszeniA "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski .

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele m.in. Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej. Na sali zgromadziło się blisko 40 nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej oraz USA. Konferencja metodyczna potrwa do niedzieli.Podczas oficjalnego otwarcia III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu głos zabrali:

Senator Łukasz Mikołajczyk- członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, który odczytał list Marszałka Senatu RP skierowany do uczestników konferencji.
Hubert Czerniuk- Konsul Generalny RP w Paryżu.
Iwona Kozłowska-Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.
Magdalena Tadeusiak-Mikołajczyk dyrektor TVP Polonia,
Waldemar Brenda dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN,
Tadeusz Piłat-prezydent EUWP
oraz Danuta Lemoyne prezes Macierzy Szkół Społecznych we Francji.100 lat Niepodległej: programy obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości zaprezentowali:

Prezes Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski ,
Iwona Kozłowska MSZ,
Paulina Florjanowicz- dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w MKiDN,
Waldemar Brenda IPN
oraz Agnieszka Będkowska- Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i FabularnychDzień 2
III Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych. w Paryżu


Drugi dzień Konferencji rozpoczął Piotr Sobkowicz - kierownik Działu Produkcji Filmowej i Projektów Edukacyjnych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przedstawiając uczestnikom spotkania projekt Historia ożywionych obrazów: Polska Niepodległa."Bunt językowy: niewdzięczność czy normalność" to tytuł zajęć prof. dr hab. Haliny Grzymały - Moszczyńskiej podczas III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu zrealizowanej przez ODN SWP.

Nowoczesne metody i technologie do nauki języka polskiego jako drugiego/obcego sposobem na aktywizację szkolną - wykład prof. IBL PAN Agaty Roćko podczas III Europejskiej Konferencji Metodycznej ODN SWP w Paryżu.Wykład prof. Haliny Moszczynskiej-Grzymaly "Jak zmotywować rodziców do uczęszczania dzieci do szkoły polonijnej" oraz praca grupowa uczestników III Europejskiej Konferencji Metodycznej w ParyżuWśród nauczycieli polonijnych są przedstawicielki Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii - FPSN oraz szkół w Amsterdamie, Bredzie, Nijmegen i Roosendaal

"To niezwykle cenne spotkanie nauczycieli i ekspertów dotyczące edukacji polskich dzieci w szkołach polonijnych" - podsumowują drugi dzień konferencjiDzień 3
III Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych. w Paryżu


Trzeci dzień Konferencji rozpoczęły warsztaty Lucyny Bzowskiej - trenera i eksperta ODN S"WP" - "Podróże po niepodległej Polsce"Reprezentacja Królestwa Belgii - Barbara Wojda z Polskiej Macierzy Szkolnej, Katarzyna Radomska z Polskiej Szkoły Daskalia z Leuven i Justyna Szewczyk Polskiej Szkoły EduGandawa - wyposażona w dawkę przykładów praktycznego zastosowania różnych metod nauczania .

Po trzech dniach obrad - dyskusji, warsztatów, niekończących się rozmów - czas na pamiątkowe zdjęcie.

III Europejska Konferencja Metodyczna w Paryżu


Piątek, 8 czerwca 2018


15:00 Recepcja
16:00 Powitanie zaproszonych gości przez Gospodarzy Konferencji oraz wystąpienia Gości Honorowych
16:30 Strategia wsparcia oświaty polonijnej przez Senat RP,
Łukasz Mikołajczyk, senator, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
17:00 Koncepcja wsparcia szkół i nauczycieli polonijnych Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2018 roku,
Katarzyna Czyżycka, dyrektor programowy ODN SWP.
17.20 Przerwa kawowa
17.35 100 lat Niepodległej: prezentacja programów edukacyjnych i kulturalnych instytucji rządowych i pozarządowych:

 • Polonijny program obchodów 100 rocznicy Niepodległości Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
  Dariusz Piotr Bonisławski, SWP

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych wobec obchodów Niepodległości,
  Iwona Kozłowska, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, MSZ

 • Program Niepodległa!,
  Paulina Florjanowicz, Departament Dziedzictwa Kulturowego, MKiDN

 • Obchody 100lecia Niepodległości w działalności IPN,
  Waldemar Brenda, Biuro Edukacji Narodowej, IPN

 • Program: Historia ożywionych obrazów,
  Agnieszka Będkowska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
19:00 Wyjście na kolację

Sobota, 9 czerwca 2018


08:30 Historia ożywionych obrazów
Piotr Sobkowicz, Kierownik Działu Edukacji i Produkcji Filmowej, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
09:10 Bunt językowy: niewdzięczność czy normalność, wykład interaktywny
prof. Halina Grzymała – Moszczyńska, UJ
11:00 Nowoczesne metody nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego sposobem na aktywizację szkolną
dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN
12:45 Język specjalistyczny w szkole polonijnej
Katarzyna Czyżycka, trener i ekspert ODN SWP
13:30 przerwa obiadowa
15:00 Motywacja do działania! Jak zmotywować rodziców do uczęszczania dzieci do szkoły polonijnej
prof.  Halina Grzymała – Moszczyńska, UJ
16:45 Warsztaty: Podróże po niepodległej Polsce
Lucyna Bzowska, trener i ekspert ODN SWP
18:30 Kolacja
20:30 Wyjazd na wycieczkę

Niedziela, 10 czerwca 2018


09:00 Warsztaty: Polska tradycja i niepodległość, warsztaty,
Lucyna Bzowska, trener i ekspert ODN SWP
10:45 Wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego – warsztat praktyczny
dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN
12:15 Uroczyste zakończenie konferencji
12:30 Sesja LOM dla doradców metodycznych, kandydatów i chętnych


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"