SWP
2018-04-25 XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne 2019 w Gdyni Polska

W dniu 23 kwietnia 2018 r. na Zamku w Pułtusku ( Dom Polonii ) odbyło się spotkanie Komisji Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Krajowej oraz Rady Konsultacyjnej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Komisja rekomendowała:

  1. Zorganizowanie XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w 2019 w Gdyni w terminie od 27 lipca do 4 sierpnia 2019 r.
  2. Przeprowadzenie kolejnych XIV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Krynicy-Zdrój w 2020 r.

W trakcie spotkania Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski podziękował Burmistrzowi Krynicy Zdroju p. dr Dariuszowi Reśko oraz zastępcy Wójta Gminy Grybów p.Andrzejowi Porębie, za bardzo dobrą współpracę przy organizacji XIII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych Krynica-Zdrój 2018 r.POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów