SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2017-10-13 II Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych Węgry

W Wyszehradzie została zainaugurowana II Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych. Uczestnikow przywitali Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Dariusz Piotr Bonislawski oraz przedstawiciel partnera polonijnego tegorocznej konferencji, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech - Ewa Ronay.

Małgorzata Kopiczko, która odczytala list Marszałka Senatu RP, skierowany do uczestników konferencji, Senator Łukasz Mikolaczyk, rzecznik mniejszości polskiej w Parlamencie Węgierskim - Halina Csucs, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich w Parlamencie Węgierskim - pani Ilysz Boglarko, reprezentujący Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ - pan Marek Orliński, dyrektor BEP IPN -Adam Hlebowicz, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Michał Bogacki, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych -Tadeusz Pilat, członek prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej - Agnieszka Zając.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele blisko 11 krajów, m.in. USA, Norwgii, Włoch, Węgier, Belgii. Konferencja potrwa do 15 października.


SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"